دبیرکل حزب توسعه کرمانشاه با صدور پیامی فرارسیدن و حلول سال جدید ( سال ۹۵) را به کرمانشاهیان عزیز و کاربران سایت توسعه و خوانندگان هفته نامه غرب تبریک عرض کرد.

دبیرکل حزب توسعه کرمانشاه با صدور پیامی فرارسیدن و حلول سال جدید ( سال ۹۵) را به کرمانشاهیان عزیز و کاربران سایت توسعه و خوانندگان هفته نامه غرب تبریک عرض کرد.