منتخبین مردم استان کرمانشاه در مجلس دهم بر اقدام و عمل دولت و مجلس در موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید کردند. به نقل از مهر سال ۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شد که نشان دهنده اهمیت توجه به توانمندی های داخلی و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی […]

منتخبین مردم استان کرمانشاه در مجلس دهم بر اقدام و عمل دولت و مجلس در موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.

به نقل از مهر سال ۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شد که نشان دهنده اهمیت توجه به توانمندی های داخلی و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف جامعه است.

در همین راستا نمایندگان منتخب مجلس دهم استان کرمانشاه بر لزوم عملی کردن اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه شفا بخش رفع مشکلات اقتصادی کشور تاکید کردند.

لزوم عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط، با اشاره به انتخاب شعار سال ۹۵ از سوی رهبر معطم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: با توجه به انتخاب این شعار سیاست های اقتصاد مقاومتی باید بیش از پیش و به صورت عملیاتی در بخش های مختلف جامعه نمود و ظهور پیدا کند.

عبدالرضا مصری افزود: تکیه بر توانمندی های داخلی و برنامه ریزی بر اساس ظرفیت های موجود امر مهمی است که می تواند در توسعه کشور و رفع مشکلات موجود بسیار حائز اهمیت باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی که طی سال های اخیر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده باید از کارهای مقدماتی عبور کرده و وارد مرحله عملیاتی شود که تمامی مردم و مسئولان در این راستا بایستی خود را موظف بدانند.

اقتصاد مقاومتی راهکار خروج کشور از رکود است

دیگر نماینده منتخب مردم کرمانشاه برای مجلس دهم نیز بر عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکار خروج کشور از بیکاری و رکود تاکید کرد.

سید قاسم جاسمی گفت: کشور ما و از جمله استان کرمانشاه توانمندی های بسیاری در زمینه های مختلف در اختیار دارد که شناسایی این ظرفیت ها و برنامه ریزی اصولی در این راستا می تواند در رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری بسیار حائز اهمیت باشد.

وی تصریح کرد: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده که همه ما وظیفه داریم در راستای عملی کردن این شعار بیش از پیش تلاش کنیم.

مجلس دهم عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار خواهد داد

نماینده منتخب مجلس دهم در حوزه پاوه و اورامانات نیز با اشاره به انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: توجه به اقتصاد مقاومتی از امور مورد تاکید رهبر انقلاب در سال های اخیر بوده که بر تکیه بر توانمندی های داخلی تاکید دارد.

شهاب نادری گفت: عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بایستی بیش از پیش و فراتر از شعار مورد توجه قرار گرفته و مجلس دهم این را قطعا در اولویت برنامه های خود قرار خواهد داد.

وی اقتصاد مقاومتی را راهکار خروج کشور از مشکلات اقتصادی موجود دانست و تصریح کرد: اصلاح الگوی مصرف و تکیه بر توانمندی های داخلی موضوعات مهمی است که باید در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی مورد توجه باشد.

اقتصاد مقاومتی باید از شعار و کارهای مقدماتی عبور کند

نماینده منتخب مجلس دهم مردم شهرستان های قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب نیز با اشاره به انتخاب شعار سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری بر نمود و ظهور بیش از پیش سیاستهای اقتصاد مقاومتی به صورت عملیاتی تاکید کرد.

فرهاد تجری تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بایستی ازشعار و کارهای مقدماتی نظیر بخشنامه و … عبور کرده و به فاز عملیاتی برسد.

وی گفت: مجلس دهم نیز قطعا توجه به عملیاتی کردن برنامه های اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در این راستا برنامه ریزی خواهد کرد.

تجری افزود: تاکیدات مقام معظم رهبری نشان دهنده لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه شفابخش کشور است و در این راستا همه اعضای جامعه باید خود را موظف و مسئول بدانند.

لزوم توجه به الگوی مصرف و جلوگیری از واردات غیرضروری

نماینده منتخب مردم شهرستان های صحنه، هرسین و کنگاور نیز در این رابطه اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده که نشان دهنده اهمیت توجه به اقتصاد مقاومتی و توانمندی های داخلی است.

حسن سلیمانی گفت: اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از واردات غیرضروری و تکیه برتوانمندی های داخلی از جمله موادر مهمی است که در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه باشد.

وی تصریح کرد: دولت های استکباری با اعمال تحریم های ظالمانه علیه ما در سال های گذشته همواره سعی در تضعیف کشور به ویژه از نظر اقتصادی داشته اند، اما ما می توانیم با تکیه بر توانمندی های خود در راستای توسعه کشور گام برداریم.