رفتن به بالا
  • شنبه - 13 خرداد 1396 - 20:09
  • کد خبر : ۴۰۱۲۶

سر بسته بگویم مرسی که بد بودی که بدی برای من شد بمب انگیزه

اختلاف از جایی اغاز شد که تو میخواستی و او نمیخوست تو تلاش میکردی او نمیخواست تو نگاه میکردی او کور بود تو مینوشتی اما او بی سواد بود تو میگفتی اما او کر بود تو حرکت میکردی سمت ارامش اما او فلج بود ولی تو باید یاد بگیری که بنشینی و در فضایی دور […]

baner

اختلاف از جایی اغاز شد که تو میخواستی و او نمیخوست
تو تلاش میکردی او نمیخواست
تو نگاه میکردی او کور بود
تو مینوشتی اما او بی سواد بود
تو میگفتی اما او کر بود
تو حرکت میکردی سمت ارامش اما او فلج بود
ولی تو باید یاد بگیری که بنشینی و در فضایی دور از این دنیا و در ارامش مطلق به دیگران بگویی هر چه راجبم فکر کردی و گفتی و انرژی گذاشتی خرابم کنی موفق نبودی ولی در من نیروی ایجاد کرد که به نام انگیزه
مرسی که با خراب کردن نام من به من انگیزه دادی
مرسی که در جنگ رو در رو از پشت خنجر زدی و جنگ برای من شد گنج

سر بسته بگویم مرسی که بد بودی که بدی برای من شد بمب انگیزه

دست نوشته های امین فردین

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه