در این یادداشت آمده است: سلامت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که ارائه‌ تعریف دقیقی از آن کار دشواری است. اما اجماع نظری که در شاخص‌های سلامت اجتماعی وجود دارد این است که کسی زیر خط فقر نباشد، خشونت در جامعه وجود نداشته باشد، رشد جمعیت کنترل شده‌باشد، آسیبهای اجتماعی درصد پایینی از جامعه را […]

در این یادداشت آمده است: سلامت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که ارائه‌ تعریف دقیقی از آن کار دشواری است. اما اجماع نظری که در شاخص‌های سلامت اجتماعی وجود دارد این است که کسی زیر خط فقر نباشد، خشونت در جامعه وجود نداشته باشد، رشد جمعیت کنترل شده‌باشد، آسیبهای اجتماعی درصد پایینی از جامعه را در بر بگیرد.
سلامت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که ارائه‌ تعریف دقیقی از آن کار دشواری است. اما اجماع نظری که در شاخص‌های سلامت اجتماعی وجود دارد این است که کسی زیر خط فقر نباشد، خشونت در جامعه وجود نداشته باشد، رشد جمعیت کنترل شده‌ باشد، آسیبهای اجتماعی درصد پایینی از جامعه را در بر بگیرد. مطمئنا اخلاق زیستن با سلامت اجتماعی پیوندی بنیادین و عمیق دارد و با گفتگو، اقناع پذیری، حفظ روابط اجتماعی، رعایت حد اعتماد ،حضور در شادی‌ها،مراسمات و گردهم آیی های سالم می توان به این سلامت دست پیدا کرد.
حال باید ببینیم مسئولیت سلامت اجتماعی با کیست؟ جامعه آلوده دائما سلامت اشخاص را به خطر می‌اندازد. درست است که سلامت اجتماعی صرفا به منزلت اقتصادی و اجتماعی شهروندان بستگی ندارد ولی انعکاسی از موقعیت شهروندان در بافت اجتماعی هم می تواند باشد.
هنگامی که بهره‌مندی از امکانات اجتماعی برای گروهی از اقشار جامعه ناممکن می‌شود و بی عدالتی در آن جامعه موج می‌زند و شکاف طبقاتی در آن چشمگیر است افراد جامعه به آینده خود اطمینان ندارند و شایسته سالاری و امکان پیشرفت در آن وجود ندارد این جامعه، جامعه بیماری است. حقوق شهروندی عدالت اجتماعی و بالابردن سطح رفاه قشرهای ضعیف تر موجب می‌شود تا سلامت به چنین جوامعی برگردانده شود.
متاسفانه در کشوری زندگی می کنیم که همه نگاه مان در جهت سلامت جسم است و کمترنگاهی به سمت سلامت روح و روان و مباحث اجتماعی نداریم. خوشبختانه در سیاستهای کلان نظام و در قالب برنامه ششم توسعه کشور نگاه ویژه‌تری به سلامت ‌اجتماعی جامعه شده‌ است، به نحوی که در راستای تامین سلامت جامعه فقط نگاه مان به سمت سلامت جسم نباشد.
رییس سازمان بهزیستی معتقد است که در برنامه ششم توسعه حوزه سلامت اجتماعی به خوبی دیده شده است. در حالیکه در برنامه های توسعه قبلی نمی توانستیم قوانینی مربوط به حوزه سلامت اجتماعی پیدا کنیم، اما با همکاری مجلس در برنامه ششم توسعه قوانین خوبی برای حوزه سلامت اجتماعی و بهزیستی دیده شده که کار را برای مجموعه بهزیستی با ۲۲ هزار پرسنل هموارتر می کند.
مسئولیت‌های سلامت اجتماعی به نحوی نگاه‌ها را به سمت سازمان بهزیستی می برد اما باید دید که این دستگاه به تنهایی می‌تواند متولی امر باشد؟ تا زمانی که مشکلات اقتصادی، بیکاری، قاچاق، آموزش و پرورش، فرهنگی و تربیتی را به خوبی درک و حل کنیم.
چه انتظاری می شود از سازمانی داشت که باید با بودجه‌های اندک و امکانات محدود برای معلولین عضو، برای نابینایان چشم، برای ناشنویان گوش، برای طردشده‌ از خانواده ها سرپناه ، برای روانی ها آرام بخش، برای کودکان بی پناه خانواده و برای سالمندان فرزند باشد.
اگر می خواهیم سلامت اجتماعی به جامعه برگردد و دیگر شاهد بیماران اجتماعی در سطح جامعه نباشیم باید همه دست به دست هم دهیم و شرایط برابری و عدالت را برای جامعه فراهم کنیم.
بیماری جامعه تهدیدی است که امکان دارد دامن هریک ز ما را به آتش خود بسوزاند برای آینده فرزندانمان، فرزندانی که از هیچ آسیب اجتماعی مصون نیستند برای سلامت جامعه تلاش کنیم.
این روزها به اندازه کافی خاطرهم وطنانمان با شنیدن خبر قتل و تجاوز به آتنا توسط یک بیمار اجتماعی مکدر شده است و نمی خواهم به نمونه های دیگر اشاره ای داشته باشم ولی بدانید که هیچ کس در یک جامعه بیمار مصونیت ندارد مگر آنکه سلامت به جامعه بازگردانده شود.
۸۰۶۶ انتشاردهنده:علی مولوی