♦️🔸 فیلسوف انگلیسی “جان لاک” سیاستمداران را موجوداتی می دانست که بطور بالقوه از به کارگیری قدرت در جهت منافع خصوصی خویش ابایی ندارند. این نگره به بستر سیاسی و شیوه سیاست ورزی های این روزهای کرمانشاه قابل تعمیم است. از هر جنبه ای که بنگری ردپای تصمیم گیری ها و تصمیم سازی هایی خارج […]

♦️🔸 فیلسوف انگلیسی “جان لاک” سیاستمداران را موجوداتی می دانست که بطور بالقوه از به کارگیری قدرت در جهت منافع خصوصی خویش ابایی ندارند. این نگره به بستر سیاسی و شیوه سیاست ورزی های این روزهای کرمانشاه قابل تعمیم است. از هر جنبه ای که بنگری ردپای تصمیم گیری ها و تصمیم سازی هایی خارج از منفعت عمومی محرز است:
▪️الف) هنوز شبهات انتخابات شورای شهر و کیفیت تآیید صلاحیت ها و تخلفات آشکار و خرید و فروش آرا در اذهان به سرانجام نرسیده پرده برداری از اتهامات سنگین برخی از شورای شهر کرمانشاه کلید می خورد. به نظر می رسد با توجه به همهمه های فراگیر این سالها پیرامون رانت خوری ها و منفعت طلبی های مالی شورای شهر کرمانشاه سیر برخوردها و دستگیری های شوراییان ادامه داشته باشد. واضح است که نمایندگان مردم در شورای شهر در همه ی این سال ها آشکارا به منافع خود اندیشیده اند و بس.
▪️ب) هنوز حلاوت پیروزی روحانی در انتخابات دشوار ریاست جمهوری دوازدهم به کام ننشسته، گروه های سهیم در این پیروزی از یمین و یسار، صف بندی ها و تلاش خود را برای ماندن یا رفتن استاندار کرمانشاه آغاز می کنند. همه آن گروه ها و افرادی که تا دیروز کمترین نقد از رازانی را منکوب می کردند در جبهه ی موافقان رفتنش و آن گروه ها و افرادی که هماره در نقد او بودند اینک در تلاش برای ابقای او سیر می کنند. چه پیش آمده است؟! می توان باور کرد که به فاصله ای اندک، منفعت عمومی مهم شده باشد؟! واضح است که این گروه ها و افراد در ماندن یا رفتن استاندار به منافع و طیف خود می اندیشند.
ج) در نشست “غرب” با یکی دو تن از فعالان سیاسی و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در خصوص ناکامی لیست های انتخاباتی شورای شهر در کرمانشاه برخلاف سایر مراکز کشور مباحث جدیدی گشوده شد؛ اینکه برخی از دست اندرکاران فضای اصلاح طلبی استان مبادرت به لیست امید جعلی کرده یا برخی از اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان بی تعهد به لیست های جریان خود در ستادهای کاندیداهای غیر، فعالیت داشته اند. اینها را اگر بر لیست پر از شک و شبهه ی امید در کرمانشاه و البته عدم اتفاق نظر اصلاح طلبان در یک لیست واحد و در نهایت تعدد لیست های جریان اصلاح طلبی کرمانشاه بیفزاییم باز هم نام و نشانی از منافع عمومی نمی یابیم. شکی نمی ماند که جعل لیست امید به قصد کسب نتیجه ی مطلوب خود و نه ثمربخش برای جریان اصلاحات صورت می گیرد و تعدد لیست ها نیز به دلیل ارجحیت منفعت خود بر منافع جامعه. بی قوارگی حضور افرادی نامتناسب در ترکیب لیست امید نیز ناشی از هر چیزی است جز منفعت عمومی. باز هم واضح است که عاملان این تحرکات تنها به منافع خود اندیشیده اند.
▪️د) فرماندار کرمانشاه هر آنچه که مردم دیده و شنیده اند را نادیده می گیرد و بدون ذره ای پذیرش خطا و تخلف در انتخابات شورای شهر بر صحت صددرصدی آن مهر تآیید می زند. اگر بپذیریم که او در همه ی ایام منتهی به انتخابات و ایضا روز انتخابات از چهاردیواری مدیریتش در ساختمان فرمانداری پا را فراتر ننهاده و اگر متقاعد شویم که او اساسا در موقعیت و جایگاهی نیست که بازی انتخابات را در جهت توقع عمومی بهم بریزد؛اما پذیرش آنکه او اندکی از این همه شواهد و مستندات را که زبان به زبان و دست در دست شهروندان چرخید را ندیده باشد عجیب است! این ندیدن و نشنیدن از کجا آمده است؟! جز آن است که فرماندار ترجیح داده تا مصلحت خودش را بچسبد و آنها را نبیند؟! یک استعفای خودخواسته از سوی او می توانست هم التیام بخش اعتماد از دست رفته جامعه و هم پاسخی به ناتوانی خود در هدایت مسیر صحیح انتخابات باشد علی ایحال او نه عزم به مقابله با کجروی ها جزم کرد و نه اعتراف کرد به آن همه بده و بستان که گذشت و نه جسارت استعفا را داشت. او به یک چیز اندیشید؛ به خود و به منفعتش در ماندن و البته رضایت حواریونش.
▪️ه) آخرین پرده از این نمایش، اوج منفعت اندیشی های خودمحورانه ای است که این روزها حول واگذاری پالایشگاه کرمانشاه می گذرد. تلاش پنهان برخی از نمایندگان کرمانشاه برای واگذاری خارج از قاعده و موضع خنثای  احدی دیگر از نمایندگان و تآیید و تکذیب های آنها برای سرپوش بر نهان کاری هایشان و البته حضور رییس اسبق و فوق متمول اداره کار و امور اجتماعی استان در دولت احمدی نژاد، همه و همه ناشی از چه چیزی می تواند باشد جز انگیزه های شخصی و منفعت اندیشی های گروهی و خصوصی. چون روز، روشن است که جز تاراج هیچ ثمری در این همه تقلای کاسبکارانه نیست،گویی غنیمتی چشم نواز و دلربا بجا مانده و سیاست پیشه گان ما را به تقسیم غنائم واداشته است.
به نظر می رسد که باید ایستاد و با همه ی نقدهایی که بر تلقی و تئوری  اش وارد است به او مرحبا گفت. جان لاک انگلیسی نیک گفته است که سیاستمداران از به کارگیری قدرت در جهت منافع خصوصی خود ابایی ندارند. تعبیرجهانشمول او اینک به درستی به سیاست و فضای سیاست ورزی کرمانشاه قابل تعمیم است….جهانشمول او اینک به درستی به سیاست و فضای سیاست ورزی کرمانشاه قابل تعمیم است.