شهرداری از جمله نهادهای مهم مدیریت شهری هر شهر محسوب می شود و در کنار آن شوراهای  اسلامی شهر نقشی نظارتی و هدایت کننده و البته مهم دارند ، با احترام به نمایندگان  مردم  در شورای اسلامی  شهر کرمانشاه که در برهه  ای از  مسئولیت خود  در آستانه  تصمیمی  مهم قرار گرفته اند   اعلام می […]

شهرداری از جمله نهادهای مهم مدیریت شهری هر شهر محسوب می شود و در کنار آن شوراهای  اسلامی شهر نقشی نظارتی و هدایت کننده و البته مهم دارند ، با احترام به نمایندگان  مردم  در شورای اسلامی  شهر کرمانشاه که در برهه  ای از  مسئولیت خود  در آستانه  تصمیمی  مهم قرار گرفته اند   اعلام می داریم  بدون شک تصمیم امروز شما آینده  شهر کرمانشاه  را  خواهد ساخت و  از این جهت  به عنوان جامعه  هنر مندان  شهر و استان کرمانشاه چند کلامی را در این خصوص  با شما  خوبان در میان می گذاریم

هر فعالیتی که  صورت می‏ گیرد متکی به فرهنگ است و فرهنگ نتیجه مقررات عرف ، عادات، آداب و رسوم، سنت ­ها، سبک و شیوه ­های متداول زندگی است ، از این تعریف چنین استنباط می شود که فعالیت های شهروندان در شهر ، اتکا به فرهنگ گذشته آن ها و عوامل تأثیرگذار فرهنگی حال حاضر بر آنها دارد.

از سوی دیگر، شهروندان  به عنوان  عناصر اصلی شهر ها  به فعالیت های مختلفی دست می زند، این فعالیت ها از ضرورت های زندگی تا گذران اوقات فراغت را شامل می شود و بازخورد فرهنگ شهروندان را به همراه دارد ، لذا می توان چنین افزود که هدایت فعالیت در قالب فضاهایی که در شهر وجود دارد و در چارچوب فرهنگی که شهروندان به آن پایبندند  وجه مهمی است که کاملاً با نهاد شهرداری و مجموعه مکمل آن شورای اسلامی  شهر در ارتباط است.

اصولاً در بحث هدایت فضاها و محتوای فرهنگی ارائه شده در آن ها عوامل مدیریتی یا تصمیم گیرها ی مختلفی می توانند تأثیر بگذارند  ، اما شهرداری ها و شوراها در صورتی که نظام هدایت فضاهای شهری با رویکرد مشارکتی و محلی اداره شود ، در توسعه فرهنگی و هدایت فضاهای شهر به سمت اشتراکات فرهنگی شهروندان موفق تر عمل خواهند کرد و شهرداریها در فرهنگ سازى  نهاد بسیار موثرى هستند وگاه بیش از نهادهاى فرهنگى جلوه میکنند تا آنجا که بزرگترین رویدادهاى فرهنگى و هنرى در دنیا را شهرداریها خلق می کنند.

این  مقدمه از آن جهت حائز اهمیت است که  کرمانشاه به  عنوان شهری   با تمدن و تدینی  دیرینه در غرب ایران دارای فرهنگی  غنی و عمیق است ، تبیین ،  انتشار و تاثیر گذاری  این فرهنگ  نیاز به حمایت ،  هدایت و پشتیبانی های  مدیریت شده ای دارد  که  خوشبختانه در سالهای اخیر   با  انتخاب مهندس آرش رضایی   توسط   شورای   اسلامی  شهر در دوره  چهارم  این  مهم رخ داد و   حمایت  ایشان  از  قاطبه هنرمندان بگونه ای شکل گرفت که تا پیش از این و در هیچ دوره ای دیگر  رخ  نداده  بود .

سال گذشته به پیشنهاد   مهندس رضایی شورای اسلامی  شهر کرمانشاه مصوباتی را برای بخش های فرهنگی و هنری به تصویب رساندند که یکی از آن بخش ها توسعه فضای هنری برای فعالیت های  فرهنگی و هنری در سطح شهر کرمانشاه بوده است ، این مسئله به قدری مهم  است که شور و نشاطی  وصف نا پذیر  در میان هنرمندان رخ نمایاند و روح  تازه ای در کالبد مریض گونه هنر استان  کرمانشاه بود

اجرای جشن ها ،  تاتر خیابانی ،  همایش های فرهنگی و هنری و بر گزاری جلسات متعدد  با هنرمندان  از آن جمله اند ،  با افتخار اعلام می کنیم طی آئینی  در پایتخت   در راستای حمایت مهندس رضایی  شهردار کرمانشاه و شورای اسلامی  شهر کرمانشاه  از هنرهای نمایشی، نشان ویژه خانه تئاتر ایران به وی  اعطا شد،  این افتخار برای مردم ، مدیران و هنرمندان کرمانشاه  افتاری بزرگ بود  ، لازم به توضیح  می باشد این  نشان  برای اولین  بار  به یک مدیر دولتی اهداء  شده است

آنچه مهم است ، بدون شک  در ادامه  راه  هنرمندان  به عنوان راهبران فرهنگی  جامعه  نیاز به حمایت بیشتری  دارند ،  با احترام به استقلال   رای  نمایندگان  محترم مردم در شورای اسلامی شهر  ما  به عنوان انجمن های  فرهنگی و هنری  حمایت  خود را از ابقای  مهندس آرش رضایی  اعلام و خواستاریم  که  نمایندگان  محترم مردم در شورای اسلامی شهر با  توجه  به خواست   عمومی مردم و  قشر های مختلف  با  انتخاب قاطع  مهندس  رضایی   به عنوان شهردار کرمانشاه  به  بالندگی ، شکوفایی و توسعه پایدار کرمانشاه رای دهند ، بدون شک با این  انتخاب نام  شما نیز  در میان بزرگان  کرمانشاه  ماندگار خواهد شد

امضاء کنندگان
انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه
انجمن موسیقی استان کرمانشاه
انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه
انجمن هنرهای تجسمی استان کرمانشاه
کانون ادبی زمستان کرمانشاه  و  خانه هنرمندان استان کرمانشاه