به گزارش فر نیوز در حاشیه جلسه شورای مدیران شهرداری کرمانشاه مهندس رضایی شهردار کرمانشاه برتوجه بیشترمشارکت شهروندان در برنامه ریزی مدیریت شهری تاکید کرد . به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری کرمانشاه مهندس آرش رضایی گفت:امروزمدیریت شهری در کلانشهر ها با چالشهای بسیاری مواجه است که از جمله آنها می توان به […]

به گزارش فر نیوز در حاشیه جلسه شورای مدیران شهرداری کرمانشاه مهندس رضایی شهردار کرمانشاه برتوجه بیشترمشارکت شهروندان در برنامه ریزی مدیریت شهری تاکید کرد .

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری کرمانشاه مهندس آرش رضایی گفت:امروزمدیریت شهری در کلانشهر ها با چالشهای بسیاری مواجه است که از جمله آنها می توان به نبودیک سیستم یکپارچه شهری عدم تعیین منابع درآمد پایدار مشکلات زیست محیطی وعدم تطابق رشدجمعیت باکیفیت زیرساختهای شهری نام برد.

وی افزود در راستای رضایت مندی شهروندان وپیشرفت وآبادانی شهر کرمانشاه برای اولین بار در شهرکرمانشاه باطرح چشم اندازهای توسعه شهری وتدوین استراتژیهای مدیریتی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار وگذر از وضع موجود به وضع مطلوب اقدامات مناسبی در یکسال گذشته شکل گرفته است.

مهندس آرش رضایی باتاکید براینکه مدیریت شهری مطلوب در صورتی تحقق خواهد یافت که شهروندان در آن نقش داشته باشند بیان داشت:مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال محیط زیست شهری ومشارکت دربرنامه های مدیریت شهری یکی از اصلی ترین عناصر توسعه پایدار ونیزاز اولویتهای برنامه های شهرداری است.

شهردار کرمانشاه باتوجه به فرارسیدن سال تحصیلی ازمعاونین ومدیران مناطق هشتگانه خواست در خصوص طرح استقبال از مهر حمایت از مدارس سطح منطقه راباتمهیدات لازم در راستای خدمت رسانی بیشتر به محصلین وخانواده این عزیزان رادر دستور کار خود قراردهند.