بهترین راهکار برای توسعه استان پس از استقرار استاندار جدید استفاده از تمام ظرفیتهای مدیریتی نیروهای انسانی فرهیخته و دارای دانش و تجربه لازم در بدنه اجرایی استان است. لذا پیشنهادمیکنم از همین الان تمام فعالان سیاسی استان یکدل و یکصدا از استاندار جدید بخواهند در کنار سایر نیروهای توانمند موجود در داخل بدنه استانداری […]

 بهترین راهکار برای توسعه استان پس از استقرار استاندار جدید استفاده از تمام ظرفیتهای مدیریتی نیروهای انسانی فرهیخته و دارای دانش و تجربه لازم در بدنه اجرایی استان است.
لذا پیشنهادمیکنم از همین الان تمام فعالان سیاسی استان یکدل و یکصدا از استاندار جدید بخواهند در کنار سایر نیروهای توانمند موجود در داخل بدنه استانداری و سایر دستگاه های اجرایی استان سایر فرزندان فرهیخته استان مانند دکتر شهریار حیدری، دکتر هدایت حاتمی ووووو(تمام کسانی که دوستان می شناسند را می توان به این لیست اضافه کرد) را فراخوانده و در پستهای مدیریتی و ارشد بکارگیری نماید .
این افراد سرمایه های ارزشمند نیروی انسانی استان هستند که هرکدام در قامت یک استاندار می توانستند در استان کرمانشاه یا سایر استانها خدمت کنند حیف است که در استان خودمان از آنها استفاده نشود.
اگر اینگونه سرمایه ها در داخل استان بکارگیری شوند دیگر چه فرقی می کند که استاندار بومی یا غیربومی باشد مهم شناخت معاونین و مدیران ارشد از توانمندیها و ظرفیتهای بومی استان است که اینگونه شخصیتهای فرهیخته می توانند در اختیار استاندار قرار دهند.
هرچه در زمان استانداران قبلی بوده تمام شده و باید از الان به فکر مطالبات باشیم خصوصا استفاده از نیروهای توانمند و با دانش بومی در کنار استاندار غیر بومی که بتوانند فرصتهایی که به خاطر عدم شناخت استان توسط استاندار از دست می رود را از نظر زمانی به حداقل رساند استاندار جدید را کمک کنیم که در راستای توسعه و اهداف عالیه دولت قدمهای مهمی را بردارد.
اگر از الان بگذاریم افراد غیر فعال و دارای رخوت دور استاندار جدید را بگیرند قطعا هیچ تحولی را استان شاهد نخواهیم بود.
لذا باید تمام فعالان سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی، احزاب، جوانان اصلاح طلب و‌….از فرصت تحولی که پیش آمده بیشترین بهره را برده و ضمن حفظ افراد تلاشگر و فعال در بدنه استانداری و دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه روحی تازه در بخش مدیریتی دمیده شده و از تمام پتانسیلهای منابع انسانی بومی در داخل و خارج از استان از جمله جوانان، زنان، افراد دارای تجربه و متخصص استفاده کرده و به عنوان یک مطالبه عمومی آنها را برای پستهای اجرایی معرفی کرد.
مطمئن هستم اگر بدون سوگیریهای مرسوم، خودداری از منفعت طلبی و نگاه قومی و محفلی مرسوم غیر مفید، کنار گذاشتن حسادتها و خودبزرگ بینی افراد توانمند بومی شناسایی شده و به مدیر ارشد استان به عنوان یک مطالبه عمومی معرفی شوند قطعا راه پیشرفت، ترقی و آبادانی استان عزیزمان کرمانشاه هموار شده و به جای اینکه منتظر معجزه و ناجی از طرف مرکز شویم می توانیم با دستان پرتوان فرزندان فرهیخته و دارای انگیزه خدمت دیارمان تا پایان این دولت بر بسیاری از مشکلات فائق آمده و از بسیاری از مشکلات موجود رهایی یابیم.

کوروش مهرابی
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی