شهردار کرمانشاه : مدیریت هزینه امروز به یک ضرورت تبدیل شده است به گزارش فر نیوز به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه ؛ مهندس آرش رضایی شهردار کرمانشاه ، در جلسه شورای مدیران گفت : امروز شهرداری باید با ایجاد درآمد های پایدار و مدیریت هزینه بعنوان اصلی ترین هدف […]

شهردار کرمانشاه : مدیریت هزینه امروز به یک ضرورت تبدیل شده است
به گزارش فر نیوز به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه ؛ مهندس آرش رضایی شهردار کرمانشاه ، در جلسه شورای مدیران گفت : امروز شهرداری باید با ایجاد درآمد های پایدار و مدیریت هزینه بعنوان اصلی ترین هدف خود گام بردارد.
وی گفت :با توجه به محدودیت منابع از یک طرف و از طرف دیگر رشد روزافزون شهرها و نیازهای جامعه شهری ، مدیریت هزینه در مجموعه مدیریت شهری از یک مزیت یه یک ضرورت اصلی تبدیل شده است .
مهندس آرش رضایی تاکید کرد : باید با تغییر نگرش به این اصل توجه ویژه ای داشته باشیم که مدیریت و کاهش هزینه یک تهدید نیست بلکه زمینه ساز فرصتهایی است که ظرفیتهای ناشناخته سازمان را در راستای حذف اتلاف منابع و ایجاد بهبود عملکرد بخشهای مختلف سازمان بوجود می آورد .
وی آموزش فرهنگسازی در کنار استفاده از فن آوریهای به روز را یکی از اساسی ترین اولویتهای مدیریت هزینه دانست و تصریح کرد :دربحث سیاستهای اجرایی مدیریت هزینه مدیران مناطق و سازمانها به نظام مشارکت شهروندان باید نگاه ویژه ای داشته باشند .