به گزارش فر نیوز  ، مدیر امور مالی شهرداری بیان داشت : برای توسعه شهر باید به طرف درآمدهای پایدار شهری برویم ، به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل  شهرداری ، دکتر علی یارتبار مدیر امور مالی شهرداری کرمانشاه گفت : برای توسعه شهر باید به طرف درآمدهای پایدار شهری برویم و […]

به گزارش فر نیوز  ، مدیر امور مالی شهرداری بیان داشت : برای توسعه شهر باید به طرف درآمدهای پایدار شهری برویم ، به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل  شهرداری ، دکتر علی یارتبار مدیر امور مالی شهرداری کرمانشاه گفت : برای توسعه شهر باید به طرف درآمدهای پایدار شهری برویم و آن را  تعریف کنیم و در این زمینه در حال انجام برنامه هایی هستیم که نظام درآمدی شهرداری را از فروش تراکم و در آمدهای غیرپایدار به اخذ عوارض از دارایی های شهری و نوسازی املاک در کنار سرمایه گذاری مشارکتی و فروش اوراق مشارکت به عنوان درآمدهای پایدار تغییر دهیم .
دکتر یارتبار افزود : تمامی مدیران باید در مجموعه مدیریت شهری علاوه بر مدیریت هزینه ، مدیریت درآمد نیز داشته باشند و این در حالیست که سالهاست فقط به مدیریت هزینه توجه داشته ایم و از بخش  درآمدزایی برای پیشرفت شهر و اهداف توسعه غافل بوده ایم .
مدیر امور مالی شهرداری تاکید کرد : شهر کرمانشاه امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیران پرتلاش و سخت کوش و با برنامه نیاز دارد تا در کنار مجموعه  مدیریتی مردم نیز همراه و همگام برای توسعه شهر مشارکت داشته باشند .