شهردارکرمانشاه پس از اطلاع ازوقوع زلزله سفرکاری خودبه تهران راناتمام گذاشت وبه کرمانشاه بازگشت. به  گزارش فر نیوز  ،  به نقل از روابط عمومی واموربین الملل مهندس آرش رضایی شهردارکرمانشاه درمسیربازگشت بافراخوان کلیه مدیران ستادبحران شهرداری به فرمانداری کرمانشاه وباتوجه به اعلام نیازفرمانداری دودستگاه اتوبوس،دودستگاه کامیون،یک دستگاه لودر،یک دستگاه تریلر به همراه تعدادی ازپرسنل رابه […]

شهردارکرمانشاه پس از اطلاع ازوقوع زلزله سفرکاری خودبه تهران راناتمام گذاشت وبه کرمانشاه بازگشت.

به  گزارش فر نیوز  ،  به نقل از روابط عمومی واموربین الملل مهندس آرش رضایی شهردارکرمانشاه درمسیربازگشت بافراخوان کلیه مدیران ستادبحران شهرداری به فرمانداری کرمانشاه وباتوجه به اعلام نیازفرمانداری دودستگاه اتوبوس،دودستگاه کامیون،یک دستگاه لودر،یک دستگاه تریلر به همراه تعدادی ازپرسنل رابه مناطق آسیب دیده اعزام نمود.

همچنین سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی ازاولین دقایق پس اززلزله واردعمل شدندواقدام به خدمت رسانی به شهروندانی که باحادثه مواجه شده بودند نمودند.درهمین راستا حسب دستورشهردارکرمانشاه کلیه مراکزخدمت رسان به زائرین اربعین ملزم به خدمت رسانی به آسیب دیدگان هستند.ستادبحران مدیریت شهری تحت نظارت شهردارکرمانشاه همچنان درحال آماده باش می باشد.