به گزارش فر نیوز به نقل از خبرنگار مهر، روستاهای شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه دچار خسارت شدید شده اند، مشکلات متعدد در شهرستان سرپل ذهاب باعث شده این روستاها هنوز از امکانات اولیه هم برخوردار نباشند. مسئولان برای رسیدگی به این روستاها کمتر مراجعه کرده اند.

به گزارش فر نیوز به نقل از خبرنگار مهر، روستاهای شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه دچار خسارت شدید شده اند، مشکلات متعدد در شهرستان سرپل ذهاب باعث شده این روستاها هنوز از امکانات اولیه هم برخوردار نباشند.

مسئولان برای رسیدگی به این روستاها کمتر مراجعه کرده اند.