هادی نوروزی –، زلزله ۷٫۳ ریشتری استان کرمانشاه آنقدر بزرگ مصیبت بار است که هرچقدر از آن بنویسیم بازهم کم است اما این زلزله بزرگ علاوه بر خسارات جانی و مالی سنگینی که به بار آورد لایه های پنهانی از سوء مدیریت ها و از آن بدتر عدم اعتماد عمومی مردم به مسئولین را روشن […]

هادی نوروزی –، زلزله ۷٫۳ ریشتری استان کرمانشاه آنقدر بزرگ مصیبت بار است که هرچقدر از آن بنویسیم بازهم کم است اما این زلزله بزرگ علاوه بر خسارات جانی و مالی سنگینی که به بار آورد لایه های پنهانی از سوء مدیریت ها و از آن بدتر عدم اعتماد عمومی مردم به مسئولین را روشن کرد که نیاز است ساعتها و ماه ها و سالها به بررسی و کنکاش آنها پرداخت.

یکی از این موارد که خود را در جریان زلزله ۷٫۳ ریشتری کرمانشاه نشان داد بحث عدم اعتماد مردم برای ارائه کمک های خود به مسوولین جهت توزیع در میان زلزله زدگان بود به گونه ای که اغلب مردم ایران یا ترجیح می دادند که با دستان خود کمک هایشان را به مردم زلزله زده بدهند و یا با انتخاب امینی از میان خود، کمک هایشان را به او می دادند و او را مدیون می کردند که حتما به دست نیازمندان واقعی زلزله زده برساند. این مقوله عدم اعتماد مردم به سازمانها و نهادهای امدادرسان علاوه بر اینکه بحرانی از نظر ترافیک و بی نظمی در امدادرسانی ایجاد کرد زنگ خطر بسیار بزرگی برای این سازمانها و نهادها بود که باید به فکر فرو روند که چرا اینگونه اعتماد مردم به آنها از دست رفته است. شاید وقوع اختلاس های بزرگ، فسادهای اداری، کلاهبرداری ها و … که در چند سال اخیر نمونه های بسیاری از آن برای مردم ایران زمین آشکار شد دلیل اصلی این بی اعتمادی ها باشد. به هر حال بازگرداندن اعتماد عمومی مردم به نهادها و سازمانهای خدمت رسان امری ساده ای نیست که بخواهیم ساده از کنار آن بگذریم و ضرورت دارد که این اعتماد از دست رفته را جدی بگیریم.