به گزارش فر نیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به  نقل از سراب روانسر، عادل سلیمانی هنرآموز هنرستان کشاورزی مهر روانسر در بیستمین برنامه معلم پژوهنده بعنوان پژوهشگر برتر حوزه تعلیم وتربیت استان کرمانشاه معرفی شد. این معلم پژوهشگر روانسری درهجدهمین برنامه معلمان پژوهشگر و پژوهنده کشور، موفق شد به عنوان پژوهشگر […]

به گزارش فر نیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به  نقل از سراب روانسر، عادل سلیمانی هنرآموز هنرستان کشاورزی مهر روانسر در بیستمین برنامه معلم پژوهنده بعنوان پژوهشگر برتر حوزه تعلیم وتربیت استان کرمانشاه معرفی شد.

این معلم پژوهشگر روانسری درهجدهمین برنامه معلمان پژوهشگر و پژوهنده کشور، موفق شد به عنوان پژوهشگر برتر کشوری دست یابد.

برنامه معلم پژوهنده در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به منظور نهادینه کردن فرهنگ تحقیق و پژوهش در مدارس و فراهم کردن بسترهای لازم برای تحقیق و فعالیت های پژوهشی در بین معلمان  اجرا می شود