در این یادداشت آمده است: هر روز که به ایام پایانی سال نزدیک می‌شویم تکاپوی دستگاه های مختلف و به ویژه خدمات رسان برای استقبال از نوروز بیش از پیش می شود. تکاپویی که در این سالها بیشتر رنگ کلیشه و تکرار به خود گرفته است و همه آن به رنگ و لعاب زدن خیابانها […]

در این یادداشت آمده است: هر روز که به ایام پایانی سال نزدیک می‌شویم تکاپوی دستگاه های مختلف و به ویژه خدمات رسان برای استقبال از نوروز بیش از پیش می شود. تکاپویی که در این سالها بیشتر رنگ کلیشه و تکرار به خود گرفته است و همه آن به رنگ و لعاب زدن خیابانها و برپایی سفره های هفت سین در میادین اصلی شهر(البته این سنت که به برندی برای کرمانشاه تبدیل شده بود از سال گذشته بنا به دلایل اقتصادی و بهانه‌های ترافیکی بسیار کم رنگ تر شده است) و برگزاری جنگهای شادی، نمایش های خیابانی و برپایی ستادهای استقبال از مسافران بهاری ختم می شود.
در این میان شهرداری ها نقش تعیین کننده در پیشبرد برنامه های نوروزی ایفا کرده اند و جدای از خدمات روتین ساماندهی و زیباسازی سیمای شهری نقش عمده ای را در کنار اداره میراث فرهنگی در برپایی برنامه های فرهنگی داشته اند و می شود گفت در این میان تاثیرگذارترین نقش را در میان دستگاه ها در پیشبرد این برنامه ها داشته و دارند.
شهردار کرمانشاه نیز در نشست اخیر ستاد خدمات سفر استان محور برنامه های شهرداری را در نوروز ۹۷ با استفاده از تجربیات سال های گذشته، فرهنگی عنوان و اظهار کرد: می خواهیم ظرفیت های فرهنگی استان را به گردشگران معرفی کنیم. به گفته شهردار؛ شهرداری کرمانشاه همانند سال گذشته ۲۰۰ برنامه فرهنگی با انسجام بیشتر در نوروز برگزار می کند.
بالاخره شهرداری کرمانشاه با همه مصایب مالی و شورایی ناهمراه که هرساله دم عید بنا به هر دلیلی سازشان با شهردار وقت کوک نیست توان و ظرفیت خود را که شاید بیشتر از ظرفیت های فعلیش البته به لحاظ مالی باشد را به میان آورده است. اما برای معرفی شهر کرمانشاه به عنوان یک شهر فرهنگی، قائل شدن به این سبک کارها که عمدتاٌ به خاطر مسائل مالی در سطح پایین و اکتفا به حداقل ها صورت می گیرد نه تنها خوشایند نیست و بازخورد چندانی به لحاظ فرهنگی ندارد بلکه صرفاٌ جنبه فان و وقت ‌گذرانی را برای گردشگران به دنبال دارد و نمی توان آن بهره کافی و وافی را برای نشان دادن چهره ای فرهنگی از یک شهر فرهنگی را برد.
استقبال از برنامه های فرهنگی در ایام نوروز بر کسی پوشیده نیست و فرهنگ کرمانشاه آنقدر جذابیت و غنا دارد که ساعت ها گردشگران را از دورترین نقاط ایران زمین پای نقل هنرمندان این دیار حتی در بدترین شرایط آب و هوایی قرار دهد. اما چه خوب که محتوای برنامه های فرهنگی به گونه ای باشد که فرهنگ فاخر این دیار را انتقال دهد.
آنچه که باید به آن توجه ویژه داشت در این ایام جدا از میراث فرهنگی که برنامه‌های محدودی از جمله برپایی چند نوروزگاه در سطح استان برگزار می کند، شهرداری عملاٌ در این میدان تنهاست و دستگاه‌های متولی فرهنگ خود را در سایه پنهان می‌کنند و در این ایام کمتر که نه بلکه هیچ رخ نشان نمی دهند.
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی فرهنگی استان سالهاست که در این ایام تعطیل است و برنامه ای ندارد و صرفاٌ همه همت عالیه اش را صرف صدور مجوز اجرا برای گروه هایی که با میراث فرهنگی و شهرداری کار می‌کنند، کرده است و خودش در عمل خارج از گود نظاره گری بی کاره است. اگر قرار است کرمانشاه با رویکرد فرهنگی معرفی شود، باید همه دستگاه های فرهنگی پای کار بیایند و کرمانشاه را آن گونه که شایسته‌اش هست معرفی کنند و گرنه نظاره‌گر و تماشاچی در این ایام بسیار است.
۸۰۶۶ انتشاردهنده:علی مولوی