کیاست امیریان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: سد تنگ حمام در قصرشیرین با تکمیل ۹۹ درصد و سد گاوشان با تکمیل ۹۵ درصد ظرفیت در آستانه پر شدن قرار دارد.وی خاطرنشان کرد: با وجود بارش های مناسب روزهای پایانی هفته قبل، هیچ کدام از سدهای استان سرریز نداشتند که […]

کیاست امیریان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: سد تنگ حمام در قصرشیرین با تکمیل ۹۹ درصد و سد گاوشان با تکمیل ۹۵ درصد ظرفیت در آستانه پر شدن قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود بارش های مناسب روزهای پایانی هفته قبل، هیچ کدام از سدهای استان سرریز نداشتند که دلیل آن نیز رهاسازی آب آن ها برای آبیاری مزارع کشاورزی بود.
امیریان با بیان اینکه ذخیره آب سدهای استان ۸۳۰ میلیون متر مکعب است، ذخیره کنونی آب در پشت سدهای کرمانشاه را ۷۴۰ میلیون متر مکعب عنوان و خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ میلیون متر مکعب کمبود داریم.
مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه در ادامه از کاهش بارندگی سال زراعی جاری در استان خبر داد و گفت: بارش های امسال به ۳۷۵ میلی متر رسیده که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد و نسبت به دوره بلند مدت ۱۱ درصد کاهش نشان می دهد.
وی یادآور شد: با توجه به این وضعیت استان کرمانشاه هنوز در شرایط کم بارش قرار دارد و این موضوع می طلبد تا در مصرف آب صرفه جویی شود.
امیریان در پایان از فعالیت هفت سد در استان کرمانشاه و در دست بهره برداری قرار داشتن هفت سد دیگر خبر داد.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۹۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغ است که اکثر زمین های آن دیم است.
۷۴۵۸/۸۰۶۶