استاندار کرمانشاه گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید هرچه سریع تر مشکلات پروژه های عمرانی نیمه تمام شهرستان ها را بررسی کرده و حل کند. به گزارش باختر، روابط عمومی استانداری به نقل از هوشنگ بازوند در نشست با فرمانداران و مدیران ستادی استانداری اعلام کرد: برخی از این پروژه ها سال هاست که […]

استاندار کرمانشاه گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید هرچه سریع تر مشکلات پروژه های عمرانی نیمه تمام شهرستان ها را بررسی کرده و حل کند.
به گزارش باختر، روابط عمومی استانداری به نقل از هوشنگ بازوند در نشست با فرمانداران و مدیران ستادی استانداری اعلام کرد: برخی از این پروژه ها سال هاست که به حال خود رها شده اند، تداوم این وضعیت قابل قبول نیست.
وی اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزیشاخص های توزیع اعتبارات عمرانی شهرستان ها را در یک جلسه مشترک با فرمانداران، تبیین و  تشریح کند تا ابهام های احتمالی برطرف شود.
وی تاکید کرد: مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار و وعده هایی که در این سفرها به مردم داده می شود باید توسط فرمانداران در کمیته برنامه ریزی تا حصول نتیجه پیگیری شود‌‌.
استاندار کرمانشاه اضافه کرد: شورای فنی معاونت عمرانی استانداری یک ظرفیت مناسب برای بررسی کارشناسی وضعیت پروژه های شهرستان ها است. این مجموعه با بررسی اولیه از وضعیت طرح ها، همراه با مدیران مربوطه در شهرستان ها حضور یابد و مشکلات پروژه ها را حل و فصل نماید.
به گفته بازوند، دفتر فنی استانداری عملکرد پیمانکارها را در پروژه ها باید مورد بررسی قرار دهد و براساس برآیندهای کارشناسی به ارزیابی عملکردها بپردازد. اگر در پروژه ای تخلفی صورت گرفته با متخلف برخورد شود.
وی در پایان از تمامی فرمانداران خواست تا پایان اردیبهشت ماه حداقل یکی از معاونان خود را از میان بانوان انتخاب و معرفی کنند.