سخنگوی اورژانس کشور در گفت و گو با خبرنگار حوداث خبرگزاری برنا ضمن اعلام اینکه تعداد مسمومیت ها با قارچ سمی در کرمانشاه به ۳۷۸نفر رسیده است گفت : تاکنون ۷ نفر در اثر این مسمومیت جان سپردند. ۶ نفر از مسمومان کرمانشاهی بودند و یک نفر از اهالی استان لرستان بود . وی درادامه […]

سخنگوی اورژانس کشور در گفت و گو با خبرنگار حوداث خبرگزاری برنا ضمن اعلام اینکه تعداد مسمومیت ها با قارچ سمی در کرمانشاه به ۳۷۸نفر رسیده است گفت : تاکنون ۷ نفر در اثر این مسمومیت جان سپردند. ۶ نفر از مسمومان کرمانشاهی بودند و یک نفر از اهالی استان لرستان بود .

وی درادامه گفت : تاکنون سه نفر از این مسمومان مورد پیوند کبد قرار گرفته اند و بقیه تحت درمان قرار دارند و احتمال افزایش پیوند کبد وجود دارد .