به گزارش فر نیوز به نقل از خبرنگار ایرنا؛ این زمین لرزه در ۱۱ کیلومتری بخش ازگله، ۳۲ کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه ۶۲۰ کشته و ۱۲ هزار و ۳۸۶ مصدوم داشت.این زلزله به ۱۰ شهرستان و یک هزار و ۹۳۰ روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرده و حدود یکصد هزار واحد مسکونی […]

به گزارش فر نیوز به نقل از خبرنگار ایرنا؛ این زمین لرزه در ۱۱ کیلومتری بخش ازگله، ۳۲ کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه ۶۲۰ کشته و ۱۲ هزار و ۳۸۶ مصدوم داشت.
این زلزله به ۱۰ شهرستان و یک هزار و ۹۳۰ روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرده و حدود یکصد هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزئی دید.

** اختصاص ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تشریح خسارت پرداخت شده و حمایت های دولت از دامداران پرداخت و گفت: تمام تلاش ما پرداخت خسارات به دامداران خسارت دیده است.
خسرو شهبازی با اشاره به اختصاص ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت دامداران مناطق زلزله زده استان، افزود: دولت برای هر راس دام سبک ۶ میلیون ریال و هر راس دام سنگین ۳۰ میلیون ریال اختصاص داد.
او اظهار کرد: براساس برآوردهای انجام شده در اثر زلزله اخیر، بیش از پنج هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی استان کرمانشاه خسارت وارد شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه خسارت ۱۶ هزار راس دام سبک و ۷۰۷ دام سنگین پرداخت شده است، گفت: براساس برآورد کارشناسان جهاد کشاورزی و به استناد گزارش فرمانداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی، واکسیناسیون سال های گذشته و تاییدیه دامپزشکی برای این تعداد دام خسارت پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: دولت برای ۳۰ هزار دام سبک و یک هزار دام سنگین ۲۱۰ میلیارد ریال به عنوان غرامت اختصاص داد که براساس برآوردهای حدود ۱۶ هزار راس دام دفن بهداشتی شده است.
وی اظهار کرد: اگرچه براساس این آمار و مستندات ۱۲ هزار راس دام در زلزله در استان از بین رفت اما ما خسارت ۱۶ هزار راس را پرداخت کردیم.
وی اظهار کرد: ۱۲۰ میلیارد ریال برای ۱۶ هزار راس دام سبک و ۷۷۰ دام سنگین پرداخت شده و اگر کسی هم معترض است ما آمادگی داریم براساس اسناد و مدارک موضوع را بررسی کنیم.
وی تاکید کرد: ما به دنبال احقاق حق همه خسارت دیدگان هستیم و نمی خواهیم حق کسی ضایع شود.

** ۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای اماکن دامی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اینکه از ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته توسط دولت برای پرداخت خسارت دام در مناطق زلزله زده ۱۲۰ میلیارد ریال پرداخت شده است، گفت: ۹۰ میلیارد ریال از این میزان باقی مانده که برای ساماندهی جایگاه های دام در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: ۷۰ درصد از این ۹۰ میلیارد ریال به دامداران پرداخت شده و مابقی نیز در دست پرداخت است.
شهبازی افزود: دولت برای جبران خسارت اماکن دامی و استخرهای پرورش ماهی ۳۱۸ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: از این میزان اعتبار ۵۰ درصد آن تخصیص یافته است.
جمعیت ۲ میلیون نفری استان کرمانشاه در ۲ هزار و ۶۲۲ روستا و ۳۲ شهر سکونت دارند.
۳۰۳۳/۸۰۶۶