به گزارش فر نیوز به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ساعت کاری نانوایی‌های لواشی ماشینی و نیمه اتوماتیک در نوبت اول از شش و ۳۰ دقیقه تا ساعت هشت صبح، در نوبت دوم از ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و در نوبت سوم از ۱۷ تا ۲۰ است. ساعت کار خبازی‌های […]

به گزارش فر نیوز به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ساعت کاری نانوایی‌های لواشی ماشینی و نیمه اتوماتیک در نوبت اول از شش و ۳۰ دقیقه تا ساعت هشت صبح، در نوبت دوم از ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و در نوبت سوم از ۱۷ تا ۲۰ است.

ساعت کار خبازی‌های سنتی از جمله لواش، تافتون و بربری سنتی و ماشینی نیز در نوبت اول از شش و ۳۰ دقیقه تا هشت صبح، در نوبت دوم از ۱۰ تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه و در نوبت سوم از ۱۶ و ۳۰ دقیقه تا ۲۰ و ۳۰ دقیقه می‌باشد.

ساعت کاری نانوایی‌های تمام اتوماتیک در نوبت اول از شش و ۳۰ دقیقه تا هفت و ۳۰ دقیقه، در نوبت دوم از ۱۰ تا ۱۲ و در نوبت سوم از ۱۷ تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه اعلام کرد.

ساعت کار خبازی‌های سنگک سنتی و ماشینی نیز نوبت اول از شش تا هشت صبح، نوبت دوم از ۱۰ تا ۱۳ و نوبت سوم از ۱۶ تا ۲۱ است.

ساعت کاری اعلام شده فقط برای نانوایی‌های یارانه‌ای است و ساعت کاری نانوایی‌های آزادپز توسط خود آنها تعیین می‌شود.