شهروند: «ایران جزء ۱۰کشور نخست به لحاظ میزان افسردگی است» این خبر سوژه کارتون شهرونگ شده است.

شهروند: «ایران جزء ۱۰کشور نخست به لحاظ میزان افسردگی است» این خبر سوژه کارتون شهرونگ شده است.

کاریکاتور؛ بعد از دلار و تلگرام رسیدیم به ناظم مدرسه!