فرهاد تجری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، با مطلوب توصیف کردن رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب نهایی لایحه منطقه آزاد تجاری قصرشیرین ، افزود: در آینده نزدیک شاهد رای مثبت نمایندگان مردم به این طرح خواهیم بود.وی اظهار داشت: لایحه پیشنهادی دولت برای ایجاد مناطق آزاد تجاری هفتگانه […]

فرهاد تجری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، با مطلوب توصیف کردن رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب نهایی لایحه منطقه آزاد تجاری قصرشیرین ، افزود: در آینده نزدیک شاهد رای مثبت نمایندگان مردم به این طرح خواهیم بود.
وی اظهار داشت: لایحه پیشنهادی دولت برای ایجاد مناطق آزاد تجاری هفتگانه ایراداتی داشت که برای رفع و اصلاح آن ، به دولت باز گردانده شد.
نماینده مردم قصرشرین در خانه ملت گفت: با توجه به اینکه ایجاد منطقه آزاد تجاری قصرشیرین ادامه منطقه ویژه اقتصادی است، این طرح با مطالعه و به صورت کامل ارائه شد تا بدون هرگونه ایرادی نیاز به بازنگری نداشته باشد.
تجری ادامه داد: منتظریم تا طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری قصرشرین همراه با سایر مناطق هفتگانه در مجلس مطرح شود و رای بالایی کسب کند.
وی امکان طرح منطقه آزاد تجاری قصرشیرین را به تنهایی در مجلس شورای اسلامی غیرممکن دانست و گفت: برای اجماع آرای سایر نمایندگان نیاز است این لایحه همراه با سایر مناطق هفتگانه کشور طرح و به رای گذاشته شود.
وی گفت: در صورت تصویب نهایی طرح منطقه آراد تجاری قصرشیرین ، زمینه برای ایجاد سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی، کاهش هزینه ها و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه فراهم می شود.
این نماینده مجلس افزود: از همان زمان روی کار آمدن مجلس دهم یکی از خواسته های مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ، همراهی با دولت در راستای مطالبه به حق مردم قصرشیرین در تصویب طرح منطقه آزاد تجاری قصرشیرین است.
تجری افزود: در سفر دکتر روحانی به کرمانشاه نیز این مهم از رئیس جمهوری درخواست که با نظر مساعد ایشان مبنی بر تصویب طرح منطقه آراد تجاری قصرشیرین و الحاق به لایحه مناطق هفتگانه مواجه شد و در دستور کار دولت قرار گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد با تصویب این طرح شاهد توسعه بیش از پیش استان کرمانشاه و شهرستان مرزی قصرشرین باشیم.
قصرشیرین در غرب کرمانشاه با بیش از ۲۷ هزار تن جمعیت و ۱۸۶ کیلومتر مرز با عراق ، دارای ۲ مرز رسمی و فعال خسروی و پرویزخان است.
۷۰۷۹/۳۰۱۲/۸۰۶۶