به گزاش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ عبدالعلی چاله چاله  رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی با بیان اینکه هم اکنون یک درمانگاه زیرمجموعه دانشکده دامپزشکی و چند درمانگاه دامپزشکی بخش خصوصی در استان فعال هستند، گفت:دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد اولین و مجهزترین بیمارستان دامپزشکی دانشگاهی غرب کشور را احداث کند. وی با بیان اینکه […]

به گزاش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ عبدالعلی چاله چاله  رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی با بیان اینکه هم اکنون یک درمانگاه زیرمجموعه دانشکده دامپزشکی و چند درمانگاه دامپزشکی بخش خصوصی در استان فعال هستند، گفت:دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد اولین و مجهزترین بیمارستان دامپزشکی دانشگاهی غرب کشور را احداث کند.

وی با بیان اینکه کارهای مقدماتی احداث این پروژه در دست انجام است گفت: این پروژه در مساحت ۲۵۰۰ متر مربع در بلوار کیهانشهر، سه راهی شهرک رسالت احداث می شود.

چاله چاله افزود:از آنجایی که کرمانشاه به عنوان قطب دامپروری کشور شناخته می شود و از طرف دیگر  ورود دام های قاچاق از طریق مرزهای کرمانشاه، عبور و توقف پرندگان مهاجر  و بیماری هایی که با خود دارندنیاز به ساخت این بیمارستان بیش از پیش احساس می شود.