محسن کرمیان، معاون قرآن و عترت استان کرمانشاه در گفت‌وگو با ایکنا از کرمانشاه، گفت: دو مؤسسه قرآن و عترت شهرستان کرمانشاه بازدید شدند.وی افزود: بازدید از مؤسسات قرآن و عترت روز گذشته به همراه معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد انجام گرفت.کرمیان اظهار کرد: این بازدید به منظور شناسایی مشکلات و نقاط ضعف و […]

بازدید از مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کرمانشاه

محسن کرمیان، معاون قرآن و عترت استان کرمانشاه در گفت‌وگو با ایکنا از کرمانشاه، گفت: دو مؤسسه قرآن و عترت شهرستان کرمانشاه بازدید شدند.
وی افزود: بازدید از مؤسسات قرآن و عترت روز گذشته به همراه معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد انجام گرفت.
کرمیان اظهار کرد: این بازدید به منظور شناسایی مشکلات و نقاط ضعف و قوت مؤسسات انجام شد.
معاون قرآن و عترت استان کرمانشاه تصریح کرد: در این بازدید راه‌کارهای تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف به مدیران مؤسسات ارائه شد.
وی گفت: یکی از مؤسسات بازدید شده مؤسسه قرآن و عترت بشری بود و این مؤسسه مجری برگزاری طرح تلاوت در استان کرمانشاه است.
کرمیان افزود: در این بازدید کمیت و کیفیت برگزاری طرح‌های قرآنی مورد بازبینی قرار گرفت.
انتهای پیام