رضا زارعی با شاره به احداث  1270 هکتار باغ در اراضی شیبدار استان کرمانشاه در سال گذشته  گفت:توسعه باغات در اراضی شیبدار  با هدف ایجاد اشتغال و درآمد اقتصادی، افزایش تولید محصولات باغی، جلوگیری از فرسایش خاک، بهره‌وری آب، کاهش خسارت پدیده ریزگردها و سایر مزایای زیست محیطی یکی از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی است. […]

 رضا زارعی با شاره به احداث  1270 هکتار باغ در اراضی شیبدار استان کرمانشاه در سال گذشته  گفت:توسعه باغات در اراضی شیبدار  با هدف ایجاد اشتغال و درآمد اقتصادی، افزایش تولید محصولات باغی، جلوگیری از فرسایش خاک، بهره‌وری آب، کاهش خسارت پدیده ریزگردها و سایر مزایای زیست محیطی یکی از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی است.

زارعی  یارانه نهال را از جمله حمایت های جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت:در استان کرمانشاه در سال ۹۶ بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان یارانه نهال پرداخت شده  و نهالستان خرما، مرکبات، بادام ، انگور از محصولات کشت شده در اراضی شیبدار است.

وی ادامه داد: صنایع تبدیلی که در کنار احداث این باغات ایجاد می شود نیز می تواند به اشغالزایی استان کمک کند.