به گزارش فر نیوز به نقل از   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه  کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: موضوع راه‌اندازی انجمن صاحبان مطبوعات استان کرمانشاه در بعد ملی از چند ماه قبل مطرح و مقرر شد ابتدا تشکل‌های استانی ایجاد شود. وی گفت : بعد از اینکه تشکل‌های استانی به حد نصاب رسید […]

به گزارش فر نیوز به نقل از   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه  کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: موضوع راه‌اندازی انجمن صاحبان مطبوعات استان کرمانشاه در بعد ملی از چند ماه قبل مطرح و مقرر شد ابتدا تشکل‌های استانی ایجاد شود.

وی گفت : بعد از اینکه تشکل‌های استانی به حد نصاب رسید و مجمع آنها تشکیل شد، سراغ تشکل این انجمن در سطح ملی خواهیم رفت و در نهایت انجمن صاحبان مطبوعات ایران تشکیل می‌شود.

کاشفی افزود : هدف از تشکیل این انجمن تقویت رسانه‌ها و مطبوعات به عنوان یک بنگاه افتصادی است.

وی افزود : این انجمن می‌تواند به افزایش ارتباط رسانه‌ها با اتاق بازرگانی، افزایش اطلاعات اقتصادی رسانه‌ها، تقویت بنیه مطبوعات، حصور موثر رسانه‌ها در رویدادهای اقتصادی، اصلاح قوانین برای حمایت از رسانه‌ها و … کمک کند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد : در کل کشور ۱۸۰ تشکل ملی و دو هزار تشکل استانی زیر مجموعه اتاق بازرگانی فعالیت دارند که عملکرد آنها نیز تا کنون مثبت و قابل دفاع بوده است.