قادری مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه  گفت : این نوزاد توسط تیم سیار اورژانس اجتماعی بهزیستی از پلیس ۱۱۰ تحویل گرفته شد. وی گفت : نوزاد پس از اخذ مجوز قضایی به شیرخوارگاه معتضدی منتقل داده شد.     درحال تکمیل/د     نوزاد پیداشده […]

قادری مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه  گفت : این نوزاد توسط تیم سیار اورژانس اجتماعی بهزیستی از پلیس ۱۱۰ تحویل گرفته شد.

وی گفت : نوزاد پس از اخذ مجوز قضایی به شیرخوارگاه معتضدی منتقل داده شد.

 

 

درحال تکمیل/د

 

 

نوزاد پیداشده در کرمانشاه تحویل شیرخوارگاه داده شد