زهرا شعبانی، مدیر مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت سفیران هدایت فاطمی کرمانشاه در گفت‌وگو با ایکنا از کرمانشاه، از راه‌اندازی مرکز تخصصی تفسیر و سبک زندگی قرآنی در کرمانشاه خبر داد و گفت: مفهوم سبک زندگی از جمله مفاهیم جدید است که پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان رفتارشناسی انسان‌ها بیان می‌کند.وی افزود: […]

مرکز تخصصی تفسیر و سبک زندگی قرآنی در کرمانشاه افتتاح شد

زهرا شعبانی، مدیر مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت سفیران هدایت فاطمی کرمانشاه در گفت‌وگو با ایکنا از کرمانشاه، از راه‌اندازی مرکز تخصصی تفسیر و سبک زندگی قرآنی در کرمانشاه خبر داد و گفت: مفهوم سبک زندگی از جمله مفاهیم جدید است که پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان رفتارشناسی انسان‌ها بیان می‌کند.
وی افزود: دامنه بکارگیری این مفهوم تا جایی رواج یافته که امروز جانشین بسیاری از مفاهیم و واژگان سنتی شده است.
شعبانی تصریح کرد: اصطلاح سبک زندگی پیوند نزدیکتر با مجموعه‌ای از مفاهیم نظیر فرهنگ، جامعه، رفتار، معنا، شخصیت، وراثت، نیاز، سلیقه، مد، منزلت و سنت دارد و در واقع سبک زندگی از یک سو از جزئی‌ترین رویدادهای حیات بشر و از سوی دیگر تا اعماق وجود انسان را در بر می‌گیرد.
مدیر مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت سفیران هدایت فاطمی کرمانشاه اظهار کرد: دین به عنوان نظامی از باورها، ارزش‌ها و رفتارها می‌تواند به انسان برای دستیابی به سبک زندگی الهی کمک کند و اسلام از جایگاه ویژه‌ای در این میان برخوردار است.
وی افزود: براساس معارف عمیق اسلامی که ریشه در آیات قرآن، احادیث معتبر، مفاهیم مربوط و ادعیه و سیره بزرگان دارد می‌توان الگویی برای سبک زندگی تعریف کرد به گونه‌ای که آماده برای ورود به زندگی ابدی و زیست بی‌پایان کنیم.
شعبانی اظهار کرد: براساس مفاهیم یاد شده در قبل مفاهیم مربوط به سبک زندگی در منابع اسلامی بسیار فراوان است اما به ندرت استخراج شده.
مدیر مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت سفیران هدایت فاطمی کرمانشاه گفت: به منظور یاد شده مؤسسه سفیران هدایت فاطمی به تأسیس مرکز تخصصی تفسیر و سبک زندگی قرآنی براساس اهداف و برنامه‌های همسو اقدام کرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اهداف این مرکز، به تشریح کارکردهای سبک زندگی اسلامی و قرآنی پرداخت و افزود: از جمله مهم‌ترین ضرورت‌های تأسیس این مرکز احساس نیاز در مسیر تربیت نیروی متخصص در این خصوص است.
شعبانی به پرداختن به مقوله سبک زندگی قرآنی از دید علمی اشاره کرد و گفت: از جمله کمبودهای این عرصه فقدان نیروی انسانی متخصص در این حیطه است چرا که نگاه علمی منجر به تبیین و پی‌ریزی سبک زندگی قرآنی خواهد شد.
وی تصریح کرد: نیروی انسانی متخصص در این راستا پایه اصلی توسعه این سبک خواهد بود.
مدیر مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت سفیران هدایت فاطمی کرمانشاه اظهار کرد: یکی از ضرورت‌های راه‌اندازی این مرکز زمینه‌سازی پژوهش و ارائه الگو در این راستا است.
شعبانی در پایان تأکید کرد: دانش سبک زندگی قرآنی می‌تواند مفاهیم قرآنی را متن زندگی مردم با توجه به شرایط جدید تبیین کند.
انتهای پیام