خسروی مدیر کل اداره هواشناسی کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه گفت : امروز و فردا به دلیل تقویت میدان های بادقوی در سطح منطقه شرایطی برای وجود غبار در جو استان در نواحی مرزی فراهم است. وی گفت : با این شرایط احتمال وجود غبار وجود دارد. خسروی […]

خسروی مدیر کل اداره هواشناسی کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه گفت : امروز و فردا به دلیل تقویت میدان های بادقوی در سطح منطقه شرایطی برای وجود غبار در جو استان در نواحی مرزی فراهم است.

وی گفت : با این شرایط احتمال وجود غبار وجود دارد.

خسروی افزود : در سایر روزها پدیده خاصی در استان وجود ندارد.

وی افزود : فردا و پس فردا از شدت گرما در استان کاهش می یابد و از روز دوشنبه تاپایان هفته دوباره گرمای هوا جو استان را در بر میگیرد.

خسروی ادامه داد : درمای هوای استان در خنک ترین ساعت ۱۷ و در گرمترین ساعت ۴۱ درجه است و گرمترین شهرستان های استان قصرشیرین و سومار با ۴۵ درجه است.