العالم-ایران زمین لرزه‌ای با قدرت ۴٫۱ دهم ریشتر، شهر تازه‌آباد کرمانشاه را به لرزه در آورد. این زلزله در ساعت ۲۱:۳۲ دقیقه و در عمق ۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوست. نزدیک‌ترین مکان به کانون زلزله، تازه‌آباد در فاصله ۱۸ کیلومتری بوده است. گزارشی در خصوص خسارات احتمالی مخابره نشده است.  

العالم-ایران

زمین لرزه‌ای با قدرت ۴٫۱ دهم ریشتر، شهر تازه‌آباد کرمانشاه را به لرزه در آورد. این زلزله در ساعت ۲۱:۳۲ دقیقه و در عمق ۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوست. نزدیک‌ترین مکان به کانون زلزله، تازه‌آباد در فاصله ۱۸ کیلومتری بوده است.

گزارشی در خصوص خسارات احتمالی مخابره نشده است.