به گزارش فر نیوز به نقل از خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، مراسم تاسوعا حسینی در استان کرمانشاه در جای جای نقاط استان برگزار شد.  

به گزارش فر نیوز به نقل از خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، مراسم تاسوعا حسینی در استان کرمانشاه در جای جای نقاط استان برگزار شد.

برگزاری مراسم تاسوعا حسینی در کرمانشاه + تصویر

برگزاری مراسم تاسوعا حسینی در کرمانشاه + تصویر

برگزاری مراسم تاسوعا حسینی در کرمانشاه + تصویر

برگزاری مراسم تاسوعا حسینی در کرمانشاه + تصویر

برگزاری مراسم تاسوعا حسینی در کرمانشاه + تصویر

برگزاری مراسم تاسوعا حسینی در کرمانشاه + تصویر

برگزاری مراسم تاسوعا حسینی در کرمانشاه + تصویر

برگزاری مراسم تاسوعا حسینی در کرمانشاه + تصویر

برگزاری مراسم تاسوعا حسینی در کرمانشاه + تصویر

برگزاری مراسم تاسوعا حسینی در کرمانشاه + تصویر