استان کرمانشاه قطب  درمان استانهای غرب کشور می باشد  ؛ به گزارش فر نیوز  عصر پنج شنبه مهندس بازوند میزبان دکتر   Sangamesh kolliyavar   از هندوستان  بود ، این دیدار  به منظور  سرمایه گذاری  هندیها دربخش  دارو و درمان  در  استان کرمانشاه انجام گرفت . در این دیدار مهندس بازوند ضمن استقبال از  از ایده دکتر   […]

استان کرمانشاه قطب  درمان استانهای غرب کشور می باشد  ؛ به گزارش فر نیوز  عصر پنج شنبه مهندس بازوند میزبان دکتر   Sangamesh kolliyavar   از هندوستان  بود ، این دیدار  به منظور  سرمایه گذاری  هندیها دربخش  دارو و درمان  در  استان کرمانشاه انجام گرفت .

در این دیدار مهندس بازوند ضمن استقبال از  از ایده دکتر   Sangamesh kolliyavar   برای  حضورو سرمایه گذاری  در  کرمانشاه بیان داشت : سیاست ما در استان  کرمانشاه حمایت  از سرمایه گذاری خارجی  در بخش های مختلف و تخصصی می باشد و بر همین اساس  تسهیلات ویژه  ای بدین منظور در نظر گرفته ایم ،

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به سرمایه گذاری برای بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی توسط دیگر سرمایه گذاران خارجی در استان کرمانشاه افزود :  مدیریت کلان استان همه ساز و کار ها را برای تسریع  در کار سرمایه گذاری هندی ها در استان بکار خواهد گرفت  بکار خواهد .

دکتر  Sangamesh kolliyavar   نیز در این دیدار ضمن  ابزار خرسندی از دیدار با عالی ترین مقام استان  هدف خود ار سفر به استان کرمانشاه را بررسی  جدی  برای سرمایه گذاری  در بخش  دارو و درمان اعلام و بیان داشت : خوشبختانه در بررسی هایی که انجام داده ام  متوجه شدم استان کرمانشاه بسیار مستعد  سرمایه گذاری می باشد و بر همین اساس و تحقیقات مفصلی که انجام  خواهم داد  در سفر بعدی ام که بزودی انجام خواهد شد به راه کار های عملی  این سرمایه گذاری خواهیم پرداخت

مهندس بازوند  در حاشیه این دیدار  بیان داشت : جذب سرمایه گذاری خارجی باید مورد توجه مدیران استان باشد زیرا برای غلبه بر کاهش نرخ بیکاری باید تمامی سازوکارهای لازم را ایجاد کنیم.