به گزارش فر نیوز به نقل از     خبرنگار   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛    عظمت کوه بیستون نماد استقامت و پایداری مردم این دیار است تلاش کردیم سفیران خوبی برای ایران و استان کرمانشاه باشیم وشجاعت و مهربانی رادرتلفیق باهم به نمایش بگذاریم تا توریستهاهر آنچه از خوبی‌ها و زیبایی‌های این استان دیدندرا برای […]

 به گزارش فر نیوز به نقل از     خبرنگار   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛    عظمت کوه بیستون نماد استقامت و پایداری مردم این دیار است تلاش کردیم سفیران خوبی برای ایران و استان کرمانشاه باشیم وشجاعت و مهربانی رادرتلفیق باهم به نمایش بگذاریم تا توریستهاهر آنچه از خوبی‌ها و زیبایی‌های این استان دیدندرا برای مردم کشورهایشان بازگو کنند.

سرمایه‌های طبیعی و تاریخی ایران و استعدادهای استان کرمانشاه به دنیا معرفی شدند.

در حاشیه افتتاح این جشنواره برخی از آداب و رسوم و سنن این دیار و همچنین ورزش‌های پهلوانی وبومی محلی  برای شرکت‌کنندگان به نمایش گذاشته شد.

آشنایی با اسب کرد و سوارکاران کرد، هنرنمایی بااسب وکمانگیری شیرزنی از دیار زنان پهلوان کرد که تلفیقی از شجاعت شهامت و مهربانی بود باپرچمداری به نمایش گذاشته شد.