به گزارش فر نیوز به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد جنیدی در مورد آخرین اقدامات بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی همجوار در مرز‌های عراق اظهارداشت: در مدت راهپیمایی اربعین در عراق، ۱۰ هزار و ۶۱۷ مورد بازدید بهداشتی و ۴ هزار و ۱۱۹ مورد کلرسنجی از شبکه‌های توزیع و مخازن آب انجام شد. وی […]

به گزارش فر نیوز به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد جنیدی در مورد آخرین اقدامات بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی همجوار در مرز‌های عراق اظهارداشت: در مدت راهپیمایی اربعین در عراق، ۱۰ هزار و ۶۱۷ مورد بازدید بهداشتی و ۴ هزار و ۱۱۹ مورد کلرسنجی از شبکه‌های توزیع و مخازن آب انجام شد.

وی گفت: سنجش انجام شده با تجهیزات پرتابل ۳ هزار و ۴۰۴ مورد، نظارت بر طبخ و توزیع غذای زائرین ایرانی بیش از ۳ هزار مورد، آموزش به زائرین در خصوص بهداشت محیط، بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی ۴۲ هزاز نفر، آموزش به خادمین موکب‌ها در بحث بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی ۱۳ هزار نفر و مداخلات بهداشت محیطی جهت اصلاح سیستم آبرسانی، پساب و پسماند موکب‌ها یک هزار و ۷۰۰ مورد، از دیگر اقداماتی است که در راهپیمایی اربعین حسینی انجام شد.

جنیدی به تشریح مهمترین فعالیت‌های بهداشت محیط در چهار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایلام، اهواز و آبادان منتهی به سه پایانه مرزی مهران، چذابه و شلمچه تا دهم آبان ماه پرداخت و گفت: آموزش خادمین و شاغلین مواکب و مراکز و اماکن بین راهی و محل‌های اسکان زائرین در زمینه بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیط محل ۱۸۸۸ نفر، بازدید و نظارت بهداشتی بر مواکب، مراکز تهیه و توزیع و عرضه و پخت مواد غذایی، محل پخت غذای زائرین، محل‌های اسکان زائرین، پایانه‌های مسافربری داخلی و مرزی و سرویس‌های بهداشتی پایانه‌ها و مسیر تردد زائرین ۳۴ هزار مورد، کنترل و نظارت بر پخت و توزیع غذای زائرین ۴۰۵۲ مورد، خروج مواد غذایی مشکوک به فساد و غیر بهداشتی از سطح عرضه و مصرف ۸۱۹۳ کیلو گرم از دیگر اقدامات بود.

وی بیان داشت: نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک به فساد و غیر بهداشتی ۲۸۷ مورد، نمونه برداری میکروبی آب ۸۷۶ مورد، کلرسنجی آب مصرفی مواکب و مراکز و اماکن ۹۹۵۸ مورد، سنجش عوامل محیطی با تجهیزات پرتابل بازرسی ۳۸۰۹ مورد، بازدید مشترک با سایر دستگاه‌های درگیر برنامه از جمله ستاد اربعین، شهرداری ها، سازمان دامپزشکی و نیروی انتظامی ۲۲۵ مورد و برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط ۲۰۷ جلسه که در استان‌های مذکور برگزار شد از دیگر اقدامات انجام گرفته است.