به گزارش فر نیوز به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، حیدری مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه، با اشاره به تاکید دادستان دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه مبنی بر توجه به مسائل اخلاقی به عنوان یک ضرورت و نقش متولیان سرویس مدارس به عنوان محلی برای آموزش و انجام […]

به گزارش فر نیوز به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، حیدری مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه، با اشاره به تاکید دادستان دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه مبنی بر توجه به مسائل اخلاقی به عنوان یک ضرورت و نقش متولیان سرویس مدارس به عنوان محلی برای آموزش و انجام فعالیت‌های پرورشی و تربیتی، گفت : سرویس مدارس از دو بعد حفظ سلامت جسمی و روحی بسیار حائز اهمیت بوده از این رو ایمنی سرویس مدارس از مهمترین دغدغه‌های خانواده‌ها و مسئولین است که باید به دقت دنبال شود.

وی گفت : نوع برخورد، رفتار، نحوه بیان و حتی پوشش رانندگان سرویس مدارس برای دانش آموزان الگو باشد چرا که دانش آموزان امانت خانواده‌ها هستند و رانندگان سرویس مدارس به عنوان امین والدین باید حداکثر توجه را به همه شئون از جمله ایمنی و سایر الگو‌های رفتاری داشته باشند، زیرا آثار تربیتی در این عرصه تکمیل کننده اهداف آموزش و پرورش است.

 وی بر دقت در انتخاب رانندگان سرویس‌های مدارس تأکید کرد و گفت : رانندگان سرویس مدارس معلمین غیررسمی هستند که می‌توانند بر روی رفتار دانش آموزان تأثیری مثبت و یا منفی داشته باشند از اینرو باید با دقت و وسواس انتخاب شوند تا چنانچه تأثیری از سوی آن‌ها متوجه دانش آموزان می‌شود، تأثیر مثبت باشد نه تأثیر منفی.

حیدری تصریح کرد: تاثیر سرویس مدارس برای تربیت فرهنگی دانش آموزان انکار ناپذیر است و رانندگان سرویس مدارس به عنوان امین خانواده‌ها باید درقبال دانش آموزان احساس مسئولیت داشته باشند و در این راه سعی کنند تاکه به وظیفه خود به پیام‌های مثبت فرهنگی و اجتماعی را در بین دانش آموزان انتقال دهند .