به گزارش فر نیوز به نقل از        گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، علی محمد زورآوند معاون اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه اظهار داشت: این مقدار بارش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۴٫۵ میلی متر بود ۵۳۵ درصد و در مقایسه با دوره بلندمدت ۱۱۶ درصد رشد نشان می دهد […]

رشد بارش های پاییزی در استان کرمانشاه نسبت به سال گذشتهبه گزارش فر نیوز به نقل از        گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، علی محمد زورآوند معاون اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه اظهار داشت: این مقدار بارش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۴٫۵ میلی متر بود ۵۳۵ درصد و در مقایسه با دوره بلندمدت ۱۱۶ درصد رشد نشان می دهد که  بیشترین بارش ها در سال زراعی جاری متعلق به شهر حمیل با ۱۷۴٫۲ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ هزار و ۷۸ درصد و نسبت به دوره بلندمدت نیز ۲۹۸ درصد رشد نشان می دهد.

زوراوند با بیان اینکه گواور با ۱۲۴ میلی متر بارش و یک هزار و ۶۳ درصد رشد نسبت به سال قبل و ۱۲۸ درصد نسبت به دوره بلندمدت در رده دوم شهرهای پربارش استان کرمانشاه  قرار دارد، افزود: پاوه نیز با ۱۱۸ میلی متر بارش که ۲۴۲ درصد نسبت به سال قبل و ۹۲ درصد نسبت به دوره بلندمدت رشد نشان می دهد، در رده سوم قرار گرفته است.

معاون هواشناسی کرمانشاه بیان  کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین بارش های شهر کرمانشاه به ۱۰۴ میلی متر رسیده که نسبت به سال گذشته که ۹٫۵ میلی متر بارش داشته است، یک هزار و پنج درصد و نسبت به دوره بلند مدت نیز ۱۶۵ درصد رشد داشته است.

زورآوند ادامه داد: کمترین بارش های سال زراعی جاری نیز در کوزران با ۵۵٫۲ میلی متر، جوانرود با ۵۶٫۱ میلی متر و کنگاور با ۶۴ میلی متر اتفاق افتاده است، ضمن اینکه قصرشیرین با ۶۸ میلی متر و سنقروکلیایی با ۶۹ میلی متر بارش زیر ۷۰ میلی متر بارش داشته اند.