به گزارش فر نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، سمندر خال سفید (Proteus anguinus) نام جانوری منحصر به‌فرد با ٣

به گزارش فر نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، سمندر خال سفید (Proteus anguinus) نام جانوری منحصر به‌فرد با ٣