به گزارش فر نیوز مهندس مریم متعالی بعنوان سرپرست اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری کرمانشاه منصوب شد سر کار خانم متعالی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد معماری و همچنین سابقه و تجریه چندین پست مدیریتی در شهرداری کرمانشاه می باشد به گزارش فر نیوز با توجه به اهتمام دولت یازدهم و دوازدهم […]

به گزارش فر نیوز مهندس مریم متعالی بعنوان سرپرست اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری کرمانشاه منصوب شد
سر کار خانم متعالی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد معماری و همچنین سابقه و تجریه چندین پست مدیریتی در شهرداری کرمانشاه می باشد
به گزارش فر نیوز با توجه به اهتمام دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به گماردن زنان در مدیریت های مهم که در اقصی نقاط کشور رخ داده است در طول تاریخ شهرداری کرمانشاه این برای اولین بار است که یک زن در این پست حساس گمارده می شود ،
بدون تردید نقش زنان در اداره بخشی از امور جامعه و بخصوص شهرداری ها به عنوانی نهادی که ارتباط مستقیمی با مردم دارد می تواند بسیار حائز اهمیت باشد ، حساسیت این انتصاب از این جهت مهم می باشد که اداره کل بازرسی یکی از اداراتی است که می تواند در سالم سازی ساختار شهرداری نفش بسزایی ایفا نماید ، این اداره کل می تواند با ایفای نقش خود به عنوان چشمان تیز بین مدیریت کلان شهرداری و نظارت فنی و دقیق بر روند اجرای پروژه ها و همچنین رسیدگی به شکایات مردمی و نقش بسزایی در روند رو به رشد امورات کلان شهرداری داشته باشد چیزی که شاید بیش از این مغفول مانده است و نشانه های زیادی از آن دیده می شود .
ضمن به فال نیک گرفتن این انتصاب انتظار می رود سرکار خانم مهندس متعالی به توجه به تجربه چندین ساله اش در شهرداری به عنوان نهادی خدماتی همه توان و تجربه خود را بکار گیرد تا بتواند به نوعی هم مدافع توانمندی های زنان این دیار باشد و هم زمان با مدیریت خود به مدیریت کلان شهرداری کمک نماید تا پروژه های شهری و امورات فنی با کمترین خطا وایحاد بیشترین رضایت شهروندان به سر انجام برسند .
پیش از ایشان جناب آقای برومند مرادی مدیرکل بودند که به افتخار بازنشستگی نائل شدند.