جلیل بالایی در گفت و گو باخبرنگار ایسنا، با اشاره به آغاز مرمت چهار نسخه قرآن خطی تاریخی در کرمانشاه از خرداد امسال، اظهارکرد: این چهار نسخه قرآن خطی متعلق به بخش خصوصی بوده که گذشت زمان آسیب هایی را به آنها وارد کرده است. وی بابیان اینکه دو نسخه این قرآن ها در مسجد […]

جلیل بالایی در گفت و گو باخبرنگار ایسنا، با اشاره به آغاز مرمت چهار نسخه قرآن خطی تاریخی در کرمانشاه از خرداد امسال، اظهارکرد: این چهار نسخه قرآن خطی متعلق به بخش خصوصی بوده که گذشت زمان آسیب هایی را به آنها وارد کرده است.

وی بابیان اینکه دو نسخه این قرآن ها در مسجد روستای دودان و دو نسخه دیگر در مساجد روستاهای دخان و زردویی نگهداری می شود، افزود: زمانی که این نسخه های خطی را برای مرمت به کرمانشاه انتقال دادیم، گذشت زمان باعث شده بود تا تاثیرات نم و رطوبت بصورت چشمگیری در صفحات کتاب دیده شود، همچنین کتاب ها دارای پارگی و کمبودهایی بودند، اثرات شدید لکه ناشی از استفاده مداوم از اوراق نیز به چشم می خورد و همچنین مرمت نادرست و صحافی نامناسب نیز آسیب بیشتری به کتاب‌ها وارد کرده بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه بااشاره به مرمت این کتاب ها، اظهار کرد: در این راستا، شناسایی تمام آسیب ها، اسیدزدایی، آهاردهی و استحکام بخشی نسخ را با حفظ اصالت آنها اجرا کردیم.

وی اضافه کرد: همچنین به منظور حفاظت از این آثار بعد از انجام اقدامات مرمتی، ساخت ویترین های استاندارد نسخ خطی را برای این قرآن ها در دستور کار قرار دادیم.

بالایی اعلام کرد: ویترین ها را در مساجد روستای های یادشده نصب خواهیم کرد تا پس از انتقال قرآن ها به این مساجد در آنها نگهداری و عموم مردم امکان بازدید از این نسخه های خطی نقیس قرآن را داشته باشند.

وی بابیان اینکه نوع تزیینات و نوع خط این چهار نسخه قرآن خطی نشان می دهد که متعلق به یک دوره و در یک فاصله زمانی نگارش شده اند، افزود: باتوجه به تاریخی که در قرآن مسجد دخان نگارش شده و به احتمال بسیار مربوط به تاریخ خلق اثر است، این نسخه خطی قرآن متعلق به سال ۸۹۰ هجری قمری(۵۵۰ سال پیش) است.

انتهای پیام