به گزارش فر نیوز به نقل از خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تیم تیراندازی دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان در مسابقات تیراندازی قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مقام‌های اول تیمی رشته تپانچه، دوم تیمی رشته تفنگ و مقام اول مجموع هر دو رشته را کسب کرد.  به گزارش فر نیوز به نقل […]

به گزارش فر نیوز به نقل از خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تیم تیراندازی دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان در مسابقات تیراندازی قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مقام‌های اول تیمی رشته تپانچه، دوم تیمی رشته تفنگ و مقام اول مجموع هر دو رشته را کسب کرد.
 به گزارش فر نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه اصفهان، مسابقات تیراندازی قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در هفته اول آذرماه و با میزبانی دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار شد.
این مسابقات بر اساس تقویم ورزشی سالیانه تربیت بدنی وزارت علوم و در بین دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات آموزش عالی کشور در دو بخش تفنگ و تپانچه بادی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار شد.