– اخبار استانها – فضل‌اله رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: در رابطه با مصوبه شورای شهر کرمانشاه در مورد انتخاب شهردار جدید که برای تأیید به فرمانداری ارسال شده است، ابهاماتی وجود دارد زیرا انتخاب شهردار در شرایطی انجام شد که پرونده تخلف شورا در هیئت حل اختلاف در حال بررسی است. […]

– اخبار استانها –

فضل‌اله رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: در رابطه با مصوبه شورای شهر کرمانشاه در مورد انتخاب شهردار جدید که برای تأیید به فرمانداری ارسال شده است، ابهاماتی وجود دارد زیرا انتخاب شهردار در شرایطی انجام شد که پرونده تخلف شورا در هیئت حل اختلاف در حال بررسی است.

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر برای رفع ابهامات از دفتر شهری استانداری استعلام گرفته است، بیان کرد: این استعلام از طریق دفتر شهری استانداری به وزارت کشور ارسال شد ولی تاکنون پاسخی از سوی وزارت کشور در رابطه با مصوبه شورای شهر کرمانشاه برای انتخاب شهردار دریافت نشده است.

رنجبر با بیان اینکه شورای شهر کرمانشاه مدارک انتخاب شهردار جدید را به وزارت کشور ارسال کرده است، عنوان کرد: تاکنون پاسخی از سوی وزارت کشور در رابطه با تأیید حکم انتخاب شهردار جدید کرمانشاه نیز به فرمانداری نرسیده است.

طلوعی شهردار کرمانشاه شدپرونده انتخاب شهردار کرمانشاه به شورای حل اختلاف استان ارجاع می‌شودشهردار کرمانشاه استعفا کرد

وی در مورد وضعیت پرونده شورای شهر در هیئت حل اختلاف خاطرنشان کرد: پرونده تخلف و قصور شورای شهر کرمانشاه در رابطه با انتخاب شهردار در مدت سه ماه به استانداری ارجاع شده و هیئت رسیدگی به این پرونده تشکیل جلسه داده است ولی هیئت حل اختلاف تاکنون در این رابطه رأی صادر نکرده است.