آبرسانی به ۱۳۶ روستای کردستان با هزینه ۹۳۴ میلیارد تومان انجام شد

آبرسانی به ۱۳۶ روستای کردستان با هزینه ۹۳۴ میلیارد تومان انجام شد

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: طی ۳ سال اخیر به ۱۳۶ روستای استان که عمدتا با تنش آبی مواجه بودند آبرسانی صورت گرفته و در مجموع بیش از ۶۵ هزار نفر از جمعیت روستایی استان از نعمت آب شرب بهداشتی و سالم به صورت پایدار بهره مند شدند.

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد گفت: جمعیت استان کردستان ۱.۸ میلیون نفر است که از این تعداد ۴۹۰ هزار نفر در روستاها سکونت دارند.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از دولت سیزدهم جمعیت روستایی بهره مند استان از آب شرب بهداشتی و سالم به صورت پایدار ۷۶ درصد بود، افزود: با اقدامات انجام شده در طرح جهاد آبرسانی و همچنین استفاده از اعتبارات ملی و استانی این شاخص به ۸۲ درصد در قالب ۱۳۷ هزار اشتراک رسیده است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان اظهار کرد: در طرح جهاد آبرسانی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شد، قرار است ۱۶۹ روستای استان با اعتبار ۵۲۸ میلیارد تومان از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شوند که پیشرفت این پروژه در حال حاضر ۵۱ درصد است و با تکمیل این طرح، شاخص بهره مندی جمعیت روستایی به ۸۷ درصد خواهد رسید.

فرهاد ادامه داد: علاوه بر پروژه جهاد آبرسانی که ۱۶۹ روستا را هدفگذاری کرده است، آبرسانی به ۱۳۵ روستا از محل اعتبارات استانی و ۲۶۶ روستا از محل اعتبارات ملی در حال اجرا است؛ ضمن آنکه با ایجاد انجمن خیرین آبرسان استان تاکنون ۹۸ کیلومتر لوله گذاری با هدف تأمین آب ۶۷ روستا خریداری و در حال اجرا است.

کد خبر 2772738