آخرین خبر از نقل و انتقالات سپاهان امروز 8 شهریور 1402

آخرین خبر از نقل و انتقالات سپاهان امروز 8 شهریور 1402

در روزهایی که شایعه شده باشگاه سقف قراردادها را رد و چند باشگاه علیه زردهای اصفهانی شکایت تنظیم کرده اند، مسعود سعیدی به عنوان مدیر رسانه ای سپاهان این موضوع را تکذیب کرده است.

سپاهانی ها مدعی هستند نه تنها سقف را رد نکرده اند بلکه لیست آن ها هم برای جذب جدید جا دارد.