آخرین مصوبات شورای پروانه ساخت

آخرین مصوبات شورای پروانه ساخت

در جلسات اخیر آثار غیر سینمایی، با ساخت داستانی‌: «دایره تقسیم» به تهیه‌کنندگی، نویسندگی و کارگردانی حسین نعمتی، «بختک رها» به تهیه‌کنندگی، نویسندگی و کارگردانی میثم عباسی، «کش» به تهیه‌کنندگی، نویسندگی و کارگردانی محسن محمدی، فیلم بلند داستانی «جیحون» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی راضیه سلیمانی دینانی موافقت شد.

گفتنی است فیلم نیمه بلند داستانی «در مسیر خیابان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی و نویسندگی محمدرضا صابری خوجینی موفق به کسب پروانه ساخت غیرسینمایی شد.

آخرین مصوبات شورای پروانه ساخت