آخرین وضعت شاخص بورس امروز 29 مرداد 1402

آخرین وضعت شاخص بورس امروز 29 مرداد 1402

یکشنبه (۲۹ مرداد) شاخص کل با افت ۲۷۲ واحدی در ارتفاع ۱ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۲۳۷ واحدی قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن نیز با افت بیش از ۷۰۰ واحدی در ارتفاع ۷۶۷ هزار و ۲۷۹ واحدی ایستاد.

آخرین وضعت شاخص بورس امروز 29 مرداد 1402