آخرین وضعیت مرز چذابه در اربعین حسینی امروز ۳ شهریور

آخرین وضعیت مرز چذابه در اربعین حسینی امروز ۳ شهریور

محمد خانچی در اهواز، با بیان اینکه روند خدمت رسانی به زائران در سراسر استان خوزستان به خوبی در حال انجام است: اظهار داشت: در پایانه مرزی چذابه موکب ها در حال پذیرایی هستند.

وی با اشاره به غبار محلی روزگذشته در مرز چذابه گفت: با وجود گرد و خاک ولی خللی در روند تردد زائران اربعین حسینی ایجاد نشد.

خانچی در ادامه با بیان اینکه 24 ساعت مرز باز است گفت: تمام دستگاه های استان خوزستان و مردم این استان پای کار اربعین حسینی هستند

فرمانده قرارگاه ستاد در مرز چذابه با اشاره به گرمی هوا به زائران اربعین توصیه کرد: ساعت عبور را به گونه ای تعیین کنند که گرما هوا اذیت نکند و سفر خود را به روزهای آخر موکول نکنند که سبب اذحام و ترافیک بشود.