آخرین کارنامه تولید خودروهای سنگین در کشور منتشر شد

تولید خودروهای سنگین در یک کشور تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار می‌گیرد. چندین عامل می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشند، از جمله مهم‌ترین‌های این عوامل می‌توان به فناوری و دانش فنی موجود در کشور، دسترسی به منابع مواد اولیه، توانایی سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی، نیروی کار ماهر و متخصص، استانداردهای محیط زیست و ایمنی، و همچنین بازارهای هدف و فروش اشاره کرد. برای تولید خودروهای سنگین، نیاز به توسعه فناوری و دانش بومی در زمینه‌های مهندسی مکانیکی، مواد، و الکترونیک است، همچنین دسترسی به منابع مواد اولیه مهمی از جمله فولاد، آلومینیوم و قطعات الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین، تأمین منابع مواد اولیه و امکان دسترسی به آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، ایجاد شبکه‌های تأمینی قوی و پایدار و تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری مناسب نیز از جمله عوامل اساسی در تولید خودروهای سنگین در یک کشور است.

در ۸ ماهه ابتدای سال گذشته تولید خودروی سنگین (کامیونت، کامیون و کشنده) در بخش های خصوصی و دولتی ۱۹ هزار و ۶۰۶ دستگاه و در ۸ ماهه امسال ۲۴ هزار و ۷۶۳ دستگاه بود که بر این اساس تولید این خودروها در ۸ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.

در آبان ماه سال گذشته ۳ هزار و ۵۲۳ دستگاه و در آبان ماه امسال ۳ هزار و ۵۲ دستگاه خودروی سنگین تولید شده است.

خودرو سنگین1

همچنین براساس آمار وزارت صمت در ۸ ماهه ابتدای سال گذشته تولید خودروی سنگین (کامیونت، کامیون و کشنده) در بخش خصوصی ۱۰ هزار و ۴۱۰ دستگاه و در ۸ ماهه ابتدای امسال ۱۶ هزار و ۱۰۶ دستگاه بوده است که بر این اساس تولید خودرو سنگین در بخش خصوصی ۵۵ درصد افزایش یافته است.

البته تولید خودروی سنگین در بخش خصوصی در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته است.

پیشنهاد فر نیوز
واردات نهاده‌های دامی افزایش یافت

خودرو سنگین 2

این گزارش می افزاید: تولید خودروی سنگین در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۱۹ هزار و ۶۰۶ دستگاه و در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۷ هزار و ۶۵ دستگاه بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو سنگین و در سال ۱۳۹۸ در مجموع هزار و ۹۴۸ دستگاه خودروی سنگین تولید شده است که بر این اساس رشد تولید خودروهای سنگین در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۵۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ در مجموع ۶۷۹ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع ۱۱۷ درصد بوده است.

خودرو سنگین3