آزادسازی منابع بلوکه شده باعث گشایش‌ اقتصادی می‌شود

آزادسازی منابع بلوکه شده باعث گشایش‌ اقتصادی می‌شود

با اشاره به ، اظهار داشت: دولت تلاش‌های زیادی برای رفع انسداد از مطالبات کشورمان از برخی کشورها انجام داد که خوشبختانه به نتیجه رسید.

وی بیان کرد: به دلیل تحریم‌های ظالمانه و متحدانش علیه ایران، سال‌ها بود پول‌ها و منابع ارزی کشورمان در بانک‌های برخی از کشورها بلوکه شده بود که این اموال حقوق مسلم کشورمان است و باید از انسداد خارج می‌شد. مذاکرات خوب و موفقیت آمیزی صورت گرفت و منجر به این اتفاق خوب شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: آزادسازی منابع بلوکه شده ایران قطعاً برای ما گشایش‌های اقتصادی به دنبال خواهد داشت. برخی کشورها تاکنون به بهانه تحریم‌ها اموال ایران را آزاد نمی‌کردند، اما به واسطه رایزنی‌های خوبی که دولت، بانک مرکزی و وزارت خارجه انجام داد، ملزم شدند اموال و منابع ارزی ما را آزاد کنند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هنوز اموال و دارایی‌های بلوکه شده دیگری در بسیاری از کشورها که به آنها نفت فروختیم، داریم که باید برای پرداخت آن‌ها هم پیگیری جدی و مستمر صورت گیرد. بخشی از پول‌ها و اموال جمهوری اسلامی ایران و درآمدهای ناشی از پول نفت کشورمان هنوز در خارج از کشور و بانک‌های برخی از کشورهای خارجی به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکایی‌ها بلوکه شده و ما نتوانستیم به دلیل این تحریم‌ها، این پول‌ها را وارد کشور کنیم که شرایط اقتصادی کشور اقتضا می‌کند این اموال و دارایی‌های بلوکه شده هم زودتر آزاد شده و به چرخه اقتصادی کشور وارد شود.

وی در واکنش به بخشی از توافق اخیر که بر اساس آن پنج نفر از زندانیان ایرانی در آمریکا و پنج نفر از زندانیان آمریکایی در ایران تبادل خواهند شد، گفت: مردم اطمینان داشته باشند که این تصمیمات برای تحقق منافع ملی است و هدف ما برون رفت کشور از مسائل و مشکلات اقتصادی است. آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران پیام بین المللی مهمی دارد، مبنی بر اینکه ما برای دستیابی به حقوق مسلم خود از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به خوبی استفاده می‌کنیم و برای وصول مطالبات خود با حفظ چارچوب عزت، حکمت و مصلحت از هیچ اقدامی مضایقه نمی‌کنیم و از حق خود کوتاه نمی‌آییم. بازگشت منابع ارزی بلوکه شده ما و آمدن آن به چرخه اقتصادی کشور خیلی منفعت دارد و گشایش ایجاد می‌کند و ما همواره تلاش می‌کنیم که حقوق ملت ایران را استیفا کنیم.

آزادسازی منابع بلوکه شده باعث گشایش‌ اقتصادی می‌شود

نوش آبادی متذکر شد: ما همواره به دنبال آن هستیم که منافع ملی کشورمان حفظ شود و مجلس یازدهم در همین راستا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را به تصویب رساند که این قانون هم تاکنون تأثیرات مثبتی داشته، برای ما تولید قدرت کرد و به همه نشان داد ما چارچوب و اصول خود را حفظ می‌کنیم و هرگز از آن عدول نخواهیم کرد.