آغاز به کار نیروهای جدیدالاستخدام ستاد دیوان محاسبات کشور

آغاز به کار نیروهای جدیدالاستخدام ستاد دیوان محاسبات کشور

آغاز به کار نیروهای جدیدالاستخدام ستاد دیوان محاسبات کشور

آیین آغاز به کار نیروهای جدیدالاستخدام در ستاد دیوان محاسبات کشور با حضور قائم مقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی امور استان ها و مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی در این نهاد نظارتی برگزار شد.

به گزارش گروه سیاسی حیات؛ ابراهیم نامداری در این مراسم ضمن خوش آمدگویی به نیروهای جدیدالورود و گرامیداشت هفته بسیج، گفت: یکی از اقدامات تحولی این دوره دیوان محاسبات کشور، شناسایی سرمایه های انسانی ارزشمند و نخبه برای ورود به این سازمان است.

وی خطاب به نیروهای جدیدالاستخدام خاطرنشان کرد: از آنجایی که دیوان محاسبات یک نهاد عالی نظارتی، فنی و تخصصی است، حضور در دوره های آموزش عمومی و تخصصی جهت اشتغال در این نهاد ضروری است تا با آشنایی کامل و آگاهانه وارد کار شوید.

نامداری افزود: سیاست دیوان محاسبات «مهم رسی» است و در این زمینه باید بدنه تخصصی فعال‌تر و کیفیت حسابرسی و نظارت بالاتر برود و زمینه های پیشبرد شعار «شفافیت و انضباط مالی» فراهم شود تا شاهد افزایش اعتماد عمومی و امید در جامعه باشیم.

مدیرکل امور استان های دیوان محاسبات با اشاره به تاکیدات دکتر دستغیب رئیس کل این نهاد نظارتی در خصوص رسیدگی به عملکرد شرکت های دولتی و شبه دولتی، اظهار داشت: سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور در دست شرکت های دولتی و شبه دولتی است و دیوان محاسبات کشور در راستای انضباط بخشی به امور مالی کشور رسیدگی به عملکرد مالی این شرکت ها را در دستور کار قرار داده است.

در این جلسه که آغاز به کار نیروهای جدیدالاستخدام ستاد دیوان محاسبات کشور محسوب می شد، مهدی کاووسی مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی نیز به بیان نکات اداری و پرسنلی و آموزشی پرداخت و مقرر شد که این افراد پس از طی دو دوره عمومی و تخصصی فعالیت خود را در ستاد دیوان محاسبات کشور شروع کنند.