آغاز ششمین جلسه مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است